Persondatapolitik

Formålet med vores persondatapolitik er at forklare, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, samt dine rettigheder i den forbindelse.


Dataansvarlig

Energiselskabet Natur-Energi A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig via vores hjemmeside. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik og vores behandling af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

Energiselskabet Natur-Energi A/S
Dusager 22, 8200 Aarhus N
CVR-nr. 30913728
Telefon: 7027 7011
E-mail: kundeservice@natur-energi.dk


Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler dine personoplysninger, når du klikker dig ind på vores hjemmeside, natur-energi.dk, eller ved brug af Natur-Energi app. De personoplysninger, vi behandler, er de personoplysninger, som du selv aktivt giver os via dit besøg på hjemmesiden (fx via kontaktformularer o. lign.) eller ved anden henvendelse til os.

Vi benytter derudover cookies til indsamling af oplysninger af teknisk karakter samt til markedsførings- og statistiske formål. Læs vores cookiepolitik her.

Udover at modtage personoplysninger fra dig selv via hjemmesiden, modtager vi også dine personoplysninger fra følgende kilder:

 • Vores samarbejdspartnere, herunder boligadministratorer og ejendomsmægler (ved fuldmagt fra dig)
 • Din samlever (ved fuldmagt fra dig)
 • Telemarketingbureau (efter samtykke fra dig)
 • Fra dit netselskab – dem der ejer og administrerer din elmåler og elnettet
 • Fra datahubben, som er et centralt og uafhængigt IT-system, der ejes og drives af den selvstændige offentlige virksomhed, Energinet (CVR nr. 28980671), hvis formål det er at drive en samlet database indeholdende oplysninger om alle kunder på det danske elmarked, herunder forbrug og priser, og herved håndtere al datakommunikation mellem aktørerne i elmarkedet.


Formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler blandt andet følgende almindelige personoplysninger om dig som kunde:

Navn, installations- og regningsadresse, telefonnummer, e-mailadresse, tilflytnings- og fraflytningsdato, målerstand (elforbrug) og betalingsoplysninger.

Vi indsamler, anvender og opbevarer dine personoplysninger med henblik på indgåelse, løbende behandling og ajourføring af dit kundeforhold hos os, herunder oprettelse af dig som kunde, levering af de købte produkter/ydelser til dig, opgørelse og afregning af dit elforbrug, fremsendelse af regninger, modtagelse af betaling, behandling af dine forespørgsler og henvendelser, herunder spørgsmål til din elregning, anmeldelse af dødsbo, afmeldelse af din elaftale og forfølgelse af evt. retskrav.

Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan opfylde aftalen med dig jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, b) samt for at kunne varetage dine anmodninger og henvendelser jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f).

Herudover afgiver du selv visse personoplysninger til os via elektroniske formularer eller lignende på hjemmesiden/app’en, eller når du henvender dig til os telefonisk:

 • Hvis du vælger at blive kunde på ét eller flere af vores produkter eller ydelser, flytter eller tilføjer adresse (Via selvbetjeningen – Min Side eller Natur-Energi app), vil vi behandle oplysninger om dit navn, adresse, tlf.nr. og e-mail adresse. Formålet hermed er, at vi kan levere de købte produkter/ydelser til dig, sende dig regninger, holde dig orienteret og modtage betaling fra dig. Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde aftalen med dig, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, b), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.
 • Ved bestillinger af produkter eller ydelser indsamler og opbevarer vi din IP-adresse som dokumentation for tilmelding og afmelding. Denne behandling sker jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1.

Vi er forpligtet til at behandle dit CPR-nummer i forbindelse med indgåelse, løbende behandling og ajourføring af dit kundeforhold hos os. Denne behandling sker for at kunne overholde vores retlige forpligtelser efter elforsyningsloven, som fastsat i Energinets markedsforskrifter, jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Til opgaver, som er nært forbundet med den retlige forpligtelse, hvor det er nødvendigt for os at anvende dit CPR-nummer (administrative formål) fx ajourføring af dit kundeforhold mod Datahubben ved eksempelvis tilføjelse af solceller, berigtigelse af navne, stamdataopdateringer, tilmelding til betalingsserviceaftaler og lign., foretager vi en begrænset accessorisk behandling af dit CPR-nummer, da vi har vurderet, at vores retlige forpligtelse efter elforsyningsloven udgør et tilstrækkeligt lovgrundlag for vores behandling af dit CPR-nummer til disse accessoriske formål.

Dit cpr-nr. krypteres ved indsendelse fra hjemmesiden.

 • Flytning med fuldmagt (Ejendomsmægler eller administrator): Andre personer/virksomheder kan også tilmelde dig som kunde, eller flytte din elaftale på vegne af dig via natur-energi.dk, såfremt de bekræfter over for os, at de har en fuldmagt til at samtykke på dine vegne.
 • Oplyser du personoplysninger i vores chat-funktion eller i kommentarfeltet/kommentarfelterne på formularerne på natur-energi.dk, vil vi behandle disse oplysninger, hvor nødvendigt, med henblik på formularens respektive formål. Relaterer oplysningerne til et eksisterende kundeforhold (eksempelvis måleraflæsning eller spørgsmål til abonnement) vil behandlingen ske jf. Persondataforordningen art. 6, stk. 1, b). Har du ikke et eksisterende kundeforhold, vil vi behandle dine personoplysninger jf. Persondataforordningen art. 6, stk. 1, f). Ved afgivelsen af dine personoplysninger giver du samtykke til, at vi kan behandle eventuelle særlige kategorier af personoplysninger, du måtte oplyse os her, jf. Persondataforordningens art. 9, stk. 1, jf. Databeskyttelseslovens § 7 stk. 1.
 • Når du er kunde hos os, modtager vi oplysninger om dit elforbrug fra Datahubben, som er et centralt og uafhængigt it-system, der ejes og drives af den selvstændige offentlige virksomhed, Energinet (CVR nr. 28980671), og hvis formål det er at drive en samlet database indeholdende oplysninger om alle kunder på det danske elmarked, herunder forbrug og priser, og herved håndtere al datakommunikation mellem aktørerne i elmarkedet. Oplysningerne bruges til afregning af dit elforbrug, og til at du kan følge dit elforbrug på Min Side, og er således nødvendige for at vi kan opfylde aftalen med dig, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, b), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

Vi behandler desuden dine kundeoplysninger, herunder oplysninger om forbrug og produkter, til udarbejdelse af analyser og statistikker, for at blive klogere på, hvordan vi kan optimere vores forretning og yde en bedre service, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. Behandlingen sker dog, så vidt muligt, med anonymiserede data.

Dine personoplysninger vil blive opbevaret hos os i 3 år fra kundeforholdets ophør, med mindre der er tale om bogføringsmateriale, der slettes 5 år efter kundeforholdets ophør.

 • Hvis du vælger at give samtykke til at modtage nyhedsbreve og markedsføring fra os, vil vi behandle oplysninger om dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse, som er nødvendige for at vi kan sende nyhedsbreve til dig og i øvrigt kontakte dig i markedsføringsøjemed via e-mail, sms/mms, brev samt via telefonopkald.

Såfremt du har givet os samtykke til, at vi må sende markedsføring til dig, anvender vi endvidere dine almindelige personoplysninger til at målrette denne markedsføring til dig. Behandlingen af dine personoplysninger til dette formål sker for at forfølge dine og Natur-Energis legitime interesse i at målrette markedsføring til dig efter dine interesser og behov, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1 f).

Vores indsamling og behandling af dine oplysninger er baseret på dit samtykke, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, a), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. Du vil til enhver tid kunne tilbagekalde dit samtykke og frabede dig at modtage sådan information for fremtiden ved at klikke her, eller følge den fremgangsmåde, som er beskrevet i alle vores nyhedsbreve eller breve/mails med markedsføring. Du vil herefter ikke længere modtage den frabedte information fra os, og dine oplysninger vil blive slettet efter 2 år (da vi skal kunne dokumentere dit oprindelige samtykke), med mindre dine oplysninger er nødvendige for at vi kan opfylde en kundeaftale med dig, jf. ovenfor.

 • Hvis du bruger kontaktformularer på hjemmesiden, vil vi behandle oplysninger om dit navn, din adresse, din e-mailadresse, dit telefonnummer og hvad din henvendelse drejer sig om. Oplysningerne er nødvendige for at kunne besvare din henvendelse, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. Oplyser du andre personoplysninger i kommentarfeltet, vil vi behandle disse oplysninger, såfremt de er nødvendige for besvarelse af din henvendelse, og du giver ved afgivelsen af oplysningerne dit samtykke til vores behandling og opbevaring af evt. særlige kategorier af personoplysninger, du måtte oplyse os her, jf. Persondataforordningens art. 9, stk. 1, jf. Databeskyttelseslovens § 7, stk. 1.

Din henvendelse gemmes på din kundefil i vores system og slettes 3 år efter kundeforholdets ophør, med mindre den konkret vurderes at kunne slettes, når den er besvaret og færdigbehandlet.

 • Hvis du henvender dig til os telefonisk, via vores chat-funktion eller på mail, uden at du er kunde hos os, registrerer vi dit navn, telefonnummer, mail og adresse, såfremt du vælger at oplyse disse. Dette sker dels med henblik på at kunne følge op på din henvendelse og dels med henblik på statistiske formål, jf. persondataforordningen art 6, stk. 1, litra f. Oplysningerne slettes 24 måneder efter afslutningen af den sag, din henvendelse drejer sig om.
 • Hvis du, ved din henvendelse, giver os samtykke via tastetryk, optager vi samtalen. Samtalen bruges til kvalitetssikring og intern undervisning. Optagelse af samtalen sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra a. Det vil sige, at vi kun optager samtalen, hvis du har givet samtykke til dette og dermed til at behandle de personoplysninger, som fremgår af den konkrete samtale. Optagelsen slettes, når der ikke længere er et sagligt behov for at gemme den - og senest efter tre måneder. Fortryder du, at du har givet dit samtykke til at optage samtalen, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage og få slettet optagelsen. Det gør du ved at sende en mail til persondata@natur-energi.dk. 
 • Hvis du deltager i vores konkurrencer, vil vi behandle oplysninger om dit navn, e-mailadresse, telefonnummer og adresse, som er nødvendige for at kunne give dig besked, hvis du vinder og sende præmien til dig, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. Oplysningerne slettes, når konkurrencen er afsluttet, med mindre du samtidig har afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve og markedsføring fra os, hvorefter dine oplysninger slettes, når du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve mv., jf. ovenfor.
 • Hvis du søger job hos os via vores hjemmeside, vil vi i den forbindelse behandle en række personoplysninger om dig, herunder navn, adresse, erfaring og øvrige personoplysninger indeholdt i din ansøgning. Indeholder din ansøgning cpr-nummer, vil vi slette dette, og herefter behandle ansøgningen uden denne personoplysning. Vores behandling af dine oplysninger i forbindelse med din jobansøgning sker med baggrund i dit samtykke, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, a) og art. 9, stk. 1, a), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, § 7 stk. 1 samt § 11, stk. 2, nr. 2.  Din ansøgning slettes efter 6 måneder, med mindre du giver samtykke til opbevaring i længere tid.  
 • Anmeld elaftale (Mægler): Andre kan også afmelde dig som kunde, såfremt de bekræfter over for os, at de har en fuldmagt til at opsige elaftalen på dine vegne.
 • Hvis du vælger at give feedback vedrørende natur-energi.dk i kommentarfeltet på hjemmesiden, behandler vi de eventuelle personoplysninger, som du angiver i din kommentar. Vi opfordrer dig til ikke at sende personlige oplysninger om dig selv eller andre i kommentarfeltet, da dine kommentarer udelukkende bruges til forbedring af hjemmesidens funktionalitet. Hvis du afgiver personoplysninger i kommentarfeltet, behandles disse med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f., og vi gør i den forbindelse opmærksom på, at du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling. Se nederst dine rettigheder og hvordan du retter henvendelse til os. Din kommentar slettes automatisk efter 6 måneder.

Vi fremsender service-SMSer vedrørende diverse påmindelser fx om betaling. Til dette formål behandler vi dit telefonnummer, da såvel du, som vi har en legitim interesse heri, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Ønsker du at afmelde service-SMS fra os, kan du blot orientere vores kundeservice. I dette tilfælde vil vi notere dig på en liste over, hvem der ikke ønsker at modtage denne service. Opbevaringen af dine oplysninger på denne liste sker for at undgå at sende SMS til dig fremadrettet jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f).

Vi vil desuden anvende dine kundeoplysninger, herunder oplysninger om forbrug og produkter, til udarbejdelse af analyser og statistikker, for at blive klogere på, hvordan vi kan optimere vores forretning og yde en bedre service, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f).

I forbindelse med kundeoprettelsen bruger vi oplysninger om dit navn, fødselsdato og adresse for indledningsvist at kunne foretage en kreditvurdering af dig. Behandlingen har til formål at sikre din betalingsevne, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f)

Hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed (på baggrund af kreditvurderingen eller egen kundehistorik), stiller vi krav om sikkerhedsstillelse, inden leveringen af el påbegyndes eller genoptages. 

Vi behandler andre personoplysninger, bl.a. særlige personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger), du eventuelt måtte have givet til os, eller som vi har modtaget fra dit Netselskab, for at sikre, at en eventuel afbrydelse af elforsyningen ikke kommer dig til skade. Hjemlen til denne behandling findes i Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, d) samt i Databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. Persondataforordningens art. 9, stk. 2, c).

Når du klikker dig ind på vores hjemmeside logges din IP-adresse til statistiske og tekniske formål. Dette sker med grundlag i Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.


Selvbetjeningen – Min Side og Natur-Energi app

Du vil som kunde hos os kunne benytte dig af visse selvbetjeningstjenester på vores Natur-Energi app og vores hjemmeside under Min Side. Du skal logge ind med dit kundenummer og din internetkode. Vores behandling af kundenummer og internetkode er her nødvendig for, at vi kan identificere dig som kunde og vise dig dit forbrug, dine regninger mv., jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f). 

Hvis du logger ind på Min side:

 • Behandler vi oplysninger om dit navn, kundenummer og internetkode. Vores behandling af dit kundenummer og internetkode er nødvendig for, at vi kan identificere dig som kunde, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f)
 • Hvis du benytter e-mail login servicen behandler vi desuden oplysninger om din e-mail for at fremsende loginoplysninger til dig, Persondataforordningens art. 6, stk. 1, b).
 • Hvis du vælger at logge ind på selvbetjeningen med NemID (når du har været logget ind første gang) benytter vi et centralt adgangsstyringssystem opbygget efter Oauth2s generelle standarder (læs mere her). Dette system giver os besked om, hvorvidt du kan/ikke kan logge ind uden, at vi ser dine personoplysninger. Login sker jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f).
 • Til statistiske formål logges loginformer herunder; kundenummer og loginmetode (nævnt ovenfor) for at vi kan holde øje med, hvordan løsningen fungerer, Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f).
 • Hvis du via Min Side eller Natur-Energi app afmelder/opsiger din elaftale, behandler vi oplysninger om din e-mailadresse, dit telefonnummer, fraflytnings- og regningsadresse og fraflytningsdato. Disse oplysninger er nødvendige for at vi kan afmelde din elaftale og fremsende slutafregning, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, b), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.
 • Hvis du beder os om at Ændre din valgkortsadressebehandler vi oplysninger om din nye valgkortsadresse samt dit navn, så vi kan overholde vores forpligtelse til at vedligeholde information om den adresse, du ønsker at modtage valgkortet på, Persondataforordningens art. 6, stk. 1, b), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

Hvis du via Min Side eller Natur-Energi app indberetter måleraflæsning i forbindelse med flytning, leverandørskifte eller i øvrigt, behandler vi oplysninger om installationsadresse, aflæsningsdato og målerstand. Behandlingen er nødvendig af hensyn til aflæsning af målerstand og slutafregning, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, b), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

 • Hvis du via Min Side eller Natur-Energi app tilmelder en adresse til reduceret elafgift behandler vi oplysninger om din(e) installationsadresser som tilmeldingen vedrører samt dine øvrige kundeoplysninger - herunder navn, adresse og målepunktsnummer. Disse oplysninger er nødvendige for at opnå den reducerede elafgift. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, b), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1”.
 • Hvis du via Min Side eller Natur-Energi app får udbetalt evt. tilgodehavender, behandler vi oplysninger om enten dit registrerings- og kontonummer til kontooverførsel eller dit telefonnummer til validering og overførsel via MobilePay. Hvis du ønsker et tilgodehavende overført direkte til din nemkonto, sendes dit cpr-nummer krypteret via vores system til vores bank. Vi behandler i den forbindelse alene din fødselsdato, og har på intet tidspunkt adgang til dit cpr-nummer. Behandlingen er nødvendig for, at vi kan overføre dit tilgodehavende til dig, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, b), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. Videregivelsen af dit cpr-nummer til banken er nødvendig for at sikre en entydig identifikation af dig til udbetaling til din nemkonto, jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.

I relation til udbetaling beder vi dig desuden om at bekræfte din identitet ved at logge ind på NemID. Oplysningerne går direkte til Nets DanID og bruges til identifikation af dig. Vi modtager i den forbindelse ikke dine NemID-oplysninger, men et PID eller RID, som vi gemmer til fremtidig dokumentation af, hvem der efterspurgte den pågældende udbetaling.

 • Hvis du via Min Side eller Natur-Energi app vælger at ændre din betalingsform kan du vælge mellem BS (betalingsservice), Indbetalingskort eller MobilePay Invoice.
 • Vælger du at tilmelde dig BS beder vi dig indtaste dit cpr-nummer, Reg.-nummer, dit kontonummer, PBS-kundenummer og PBS-nummer, eller NemID. I dette tilfælde behandles Reg.-nummer og kontonummer. De resterne oplysninger modtages eller opbevares ikke hos Natur-Energi, men sendes krypteret direkte til Nets med det formål at tilmelde dine betalinger til betalingsservice. Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakten med dig, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, b), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.
 • Ønsker du at betale via MobilePay Invoice Direct behandler vi oplysninger om dit kundenavn og mobilnummer med henblik på at kunne sende dig en betalingsanmodning. Kun såfremt at dit kundenavn er identisk med dit kundenavn hos MobilePay, vil vi kunne benytte disse informationer. Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakten med dig, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, b), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.
 • På Min Side og Natur-Energi app har du mulighed for at opsætte sms eller e-mail notifikationer om alarmgrænser for dit elforbrug og bestille en månedlig energirapport pr. e-mail. I Natur-Energi app kan du desuden tilmelde dig diverse push beskeder fra appen. Ønsker du ikke længere at være tilmeldt disse services, kan de afmeldes samme sted som man sætter funktionerne op. Til de ovennævnte formål behandler vi oplysninger om navn, adresse, mobilnummer, e-mailadresse og elforbrug, Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.
 • Hvis du opdaterer dine kontaktinformationer behandler vi oplysninger om dit mobilnummer og/eller din e-mailadresse på din kundeprofil hos Energiselskabet Natur-Energi A/S. Behandlingen er nødvendig til opfyldelse af kontrakten med dig, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, b), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

Dine personoplysninger vil blive opbevaret hos os i 3 år fra kundeforholdets ophør, med mindre der er tale om bogføringsmateriale, der slettes 5 år efter kundeforholdets ophør.


Datasikkerhed

Vi prioriterer datasikkerhed meget højt og har derfor stor fokus på at bidrage til, at vores behandling af dine personoplysninger overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.


Behandling hos tredjepart

Vi benytter databehandlere, herunder udbydere af software, til bl.a. backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil i så fald blive overladt til tredjeparter, instrueret af os til at behandle dine personoplysninger på vores vegne. Databehandlerne behandler således ikke dine personoplysninger til andre formål end til opfyldelse af deres aftale med os.

Vi anvender bl.a. Wipro til udvikling og servicering af vores afregningssystem. Dine personoplysninger overføres i den forbindelse til et land uden for EU og EØS, idet Wipro er beliggende i Indien. Overførselsgrundlaget er baseret på EU Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse, som er garanti for tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Vi forpligter databehandlerne til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen.


Videregivelse af personoplysninger

Når du opretter dig som kunde hos os, videregiver vi dine oplysninger (navn, adresse, cpr-nr.) til Datahubben, som er et centralt og uafhængigt it-system, der ejes og drives af den selvstændige offentlige virksomhed, Energinet, og hvis formål det er at drive en samlet database indeholdende oplysninger om alle kunder på det danske elmarked, herunder forbrug og priser, og herved håndtere al datakommunikation mellem aktørerne i elmarkedet. Vi videregiver dine oplysninger til Datahubben iht. Energinets markedsforskrifter, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, c), jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Er du Elsikringskunde hos Natur-Energi, videresendes dine kontaktinformationer, din adresse, dit forventede elforbrug, samt information om aftaletidspunkter og aftaleophør til Gjensidige. Videregivelsen sker for at kunne følge antallet af kunder, såfremt det er nødvendigt for at kunne efterleve vores forpligtelser over for den pågældende samarbejdspartner, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra f. samt for at kunne opfylde kontrakten med dig (art. 6, stk. 1, litra b).

Ifbm. anvendelse af cookies videregiver vi dine personoplysninger til tredjemand. Læs mere herom i vores cookiepolitik.

Herudover videregiver vi ikke dine oplysninger til tredjemand uden først at få dit udtrykkelige samtykke, med mindre vi er lovgivningsmæssigt forpligtet hertil.

Vi forbeholder os dog retten til at videregive og benytte dine personoplysninger i andre selskaber i NRGi-koncernen uden dit udtrykkelige samtykke, dog kun såfremt videregivelsen er nødvendig for at opfylde det oprindelige formål med vores indsamling af dine personoplysninger.


Dine rettigheder

Vi passer godt på dine personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med Persondataforordningen. Vi respekterer dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen, og du vil altid have ret til følgende, jf. Persondataforordningens art. 15-22:

 • at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke. Evt. tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted, inden samtykket tilbagetrækkes
 • at bede om indsigt i dine personoplysninger, som vi har indsamlet samt at få nærmere information om bl.a. formål, klagemuligheder mv.
 • at få berigtiget evt. urigtige personoplysninger om dig selv
 • i særlige tilfælde at få dine personoplysninger slettet
 • i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger
 • i visse tilfælde at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig
 • at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 • Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til os på persondata@natur-energi.dk.
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.