Niels Stokholm blev Naturven

“Jeg har boet på gården i 45 år, men jeg er først gradvist blevet en positiv beboer af gården. Til at begynde med kom jeg med alle mine idéer til, hvordan tingene skulle gøres. Jeg lyttede ikke til tingene. Nu er jeg blevet meget mere lydhør. Det er gården selv og væsenerne på gården, der bestemmer, hvad der skal gøres.”

Niels Stokholm på 85 år er stolt af betegnelsen bonde. I 1975 skiftede han jobbet som professor og lektor ved Danmarks Tekniske Universitet ud med Thorshøjgaard, der ligger et stenkast fra billedhuggeren Rudolph Tegners museum i Dronningmølle.

Thorshøjgaard drives som et biodynamisk landbrug med gamle danske husdyr og gamle kornsorter. Her er sortbrogede landracesvin, vikingefår af gammel nordisk oprindelse og røde danske malkekvæg. Især de sidste har Niels et særligt forhold til. Der er ligefrem nogle, der kalder ham for kohvisker!

“Jeg har et tillidsforhold til mine køer – og de har et tillidsforhold til mig. Allerede inden en kalv er blevet født, har den lært min stemme at kende,” siger Niels Stokholm.