Indefrysningsordning til elkunder

Med indefrysningsordningen er der fastlagt et loft over, hvor høj prisen på el, gas- og fjernvarme bliver i en periode.

Som elkunde får du mulighed for midlertidigt at indefryse en del af energiregningen og afdrage lånet til dit elselskab over en periode på fire år. Ordningen er frivillig, og du skal selv tilmelde dig via Min Side, hvis du vil gøre brug af indefrysningsordningen. Her er det også muligt at afmelde sig.

Har du spørgsmål til ordningen, kan du læse mere i vores "Spørgsmål og svar" længere nede på denne side.

 

Tilmeld dig her

 

Hvilken regning bliver den første med indefrysning?

Svaret på dette spørgsmål er individuelt og afhænger bl.a. af, hvordan du er afregnet.

Vi sørger naturligvis for, at du kommer med på indefrysningsordningen så hurtigt som overhovedet muligt efter din tilmelding. 

Regninger, der allerede er betalt, samt regninger for perioder, der ligger uden for indefrysningsperioden 1. november 2022 – 31. oktober 2023, kan som hovedregel ikke indgå i ordningen.

Det vil fremgå tydeligt af din næste elregning, hvorvidt et beløb er indefrosset. Fremgår der ikke et indefrosset beløb på regningen, betyder det, at det ikke har været muligt at få regningen med i ordningen. I det tilfælde kan du dog forvente, at den efterfølgende regning vil være omfattet af indefrysningsordningen. 

Afvis Bealingsservice-opkrævning
Ønsker du ikke at betale din regning, og er den tilmeldt Betalingsservice, skal den enkelte opkrævningen afvises - ikke hele Betalingsservice-aftalen. Det kan du gøre i Betalingsservice app'en eller i din mobil- eller netbank.

Hvor stor en del af regningen kan indefryses?

Det beløb af den rå elpris før tariffer, afgifter og moms der ligger over 0,8 kr./kWh, kan indefryses. 

Det betyder, at i perioder hvor elprisen er markant højere end de 0,8 kr./kWh, vil en relativ stor andel af din elregning blive indefrosset. Er elprisen derimod lav i en periode vil det kun være en mindre del af din elregning, det bliver indefrosset.

For at give dig et indtryk af, hvordan det kan påvirke din elregning, har vi opstillet en række eksempler, som du kan se nedenfor.

Eksempel for typisk parcelhus

Beboere: 2 voksne og 2 børn
Elforbrug: 4.000 kWh/år (333 kWh/md.)
Rå elpris: 2,5 kr. (ekskl. moms)
Netselskab: KONSTANT Net

Årlige udgifter til strøm

  UDEN
inde­frysning
MED
inde­frysning
Strøm 10.644 kr. 3.200 kr.
Skatter + afgifter 3.341 kr. 3.341 kr.
Transport 823 kr. 823 kr.
Moms 3.702 kr. 3.702 kr.
I alt 18.510 kr. 11.066 kr.
Indefrosset beløb   7.444 kr.

 

Indefrysning: 1. nov. 2022 - 31. okt. 2023
Udskyd betalingen af en del af dine elregninger

Afdragspause: 1. nov. 2023 - 31. okt. 2024
Et års afdragsfrihed inden afbetalingen starter

Afbetaling: 1. nov. 2024 - 31. okt. 2028
Betal beløbet af løbende over fire år eller på én gang

 

Spørgsmål og svar

 

Indefrysning

Hvad betyder det at indefryse en del af regningen?

Som strømkunde vil du få mulighed for at udskyde betalingen af en del af beløbet på dine elregninger til et senere tidspunkt.

Bestemmer jeg selv, hvor meget jeg vil indefryse?

Nej, det kan du ikke selv bestemme. Hvis du tilmelder dig indefrysningsordningen, vil det være det beløb af den rå elpris før tariffer, afgifter og moms der ligger over 0,8 kr./kWh, som indefryses.

Hvor meget kan jeg indefryse?

Du kan indefryse den del af din elregning, der overstiger priserne per 4. kvartal 2021.

Det betyder, at du kan indefryse den del af den rå elpris før tariffer, afgifter og moms, der overstiger 0,8 kr./kWh.

Hvem gælder indefrysningsordningen for?

Alle private strømkunder har ret til at benytte sig af indefrysningsordningen. Virksomheder er også omfattet af ordningen, men her gælder andre regler. 

Hvor længe kan jeg indefryse en del af min elregning?

Du kan indefryse en del af din elregning i 12 måneder fra den 1. november 2022 til den 31. oktober 2023. Det er også muligt at tilmelde sig ordningen efter den 1. november 2022. I sådanne tilfælde vil perioden for indefrysning blive kortere.

Præcis, hvor mange måneders betaling, du kan indefryse, afhænger af, hvornår du afregnes, om du betaler aconto for dit elforbrug, og om du er måneds- eller kvartalsafregnet.

Kan jeg tilmelde mig igen, hvis jeg har afmeldt mig?

Har du afmeldt dig indefrysningsordningen, kan du inden for indefrysningsperioden fra 1. november 2022 til 31. oktober 2023 på ny anmode om indefrysning.

Skal jeg stadig betale min elregning?

Hvis du vælger at tilmelde dig ordningen, vil en del af elregningen i indefrysningsperioden blive udskudt. Du vil således fortsat skulle betale den del af regningen, der er under prisloftet.

Koster det noget, at indefryse en del af sin elregning?

Ja. Følgende gebyrer gælder:

  • Tilmeldingsgebyr: kr. 200 kr.
  • Administrationsgebyr: 5 kr./md.

Der er derudover fastsat en rente på 2%, svarende til statens gennemsnitlige finansieringsomkostninger per primo september 2022.

Renterne påløber fra forfaldsdatoen for den første elregning med indefrysning.

 

Afmelding, fraflytning og leverandørskifte

Hvordan framelder jeg mig ordningen?

Du skal anmode os om at blive afmeldt ordningen. Det gør du på Min Side under "Indefrysning".

Afmeldelsen omfatter kun de elregninger, der udstedes efter din afmelding. Vi skal modtage afmeldelsen senest d. 15. i måneden for din kommende regning, hvis du ønsker at denne afmeldes. Afmelder du dig senere, vil du først være afmeldt fra din efterfølgende regning.

Du skal efter afmelding beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en fireårig periode eller betales på én gang.

Hvad sker der hvis jeg flytter adresse?

Ved fraflytning ophører din indefrysning, og du modtage en opgørelse over din samlede indefrysning fra os. Du skal på ny anmode om indefrysning, hvis du vil benytte dig af indefrysningsordningen på din nye adresse.

Ved fraflytning kan du dog indgå en aftale med os om videreførelse af indefrysningsordningen på den nye adresse.

Ved fraflytning skal du beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en fireårig periode eller straks betales.

Hvad sker der, hvis jeg skifter elselskab?

Skifter du elselskab vil du modtage en opgørelse over din samlede indefrysning fra os. Du skal på ny anmode om indefrysning hos dit nye elselskab, hvis du fortsat vil benytte dig af indefrysningsordningen.

Skifter du elselskab skal du i forbindelse med skiftet beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en fireårig periode eller straks betales.

Hvor finder jeg information om min indefrysning, hvis jeg opsiger min elaftale?

Ved fraflytning eller opsigelse vil vi sikre, at du i hele indefrysningsperiodens løbetid kan tilgå oplysninger om indefrysningen på Min Side. Det uanset, at der ikke længere består en aftale om levering af strøm.

 

Afbetaling

Hvornår skal jeg begynde at betale tilbage?

Efter indefrysningsperioden på 12 måneder er udløbet, følger et afdragsfrit år, hvor der tilskrives renter på det indefrosne beløb.

Efter det afdragsfrie år skal du vælge, om du vil afdrage gælden på én gang, eller om du vil afdrage gælden over fire år. Det betyder, at du skal begynde at betale det indefrosne beløb tilbage 2 år efter, at ordningen træder i kraft.

Du skal senest én måned før det afdragsfrie år er udløbet meddele os om din beslutning. Hvis du ikke gør dette, vil du automatisk blive tilmeldt en afdragsordning.

Over hvor lang tid kan jeg betale tilbage?

Det indefrosne beløb skal afdrages over en periode på fire år. Afdragsperioden starter den 1. november 2024, når de 12 måneder med indfrysning er gået, og du efterfølgende har haft en afdragspause på et år.

Kommer der renter på det beløb, jeg skal betale tilbage?

Der er fastsat en rente på 2%, svarende til statens gennemsnitlige finansieringsomkostninger per primo september 2022.

Renterne påløber fra forfaldsdatoen for den første elregning med indefrysning.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler beløbet af?

Hvis du ikke rettidigt betaler det indefrosne beløb eller et afdrag på det indefrosne beløb, og vi har gennemført vores almindelige rykkerprocedure og sendt mindst to rykkere, vil Erhvervsstyrelsen overtage gælden fra os med henblik på statslig inddrivelse.