Værd at vide om vandenergi

Der findes flere forskellige former for vedvarende energi. På danske breddegrader er vinden den primære leverandør af grøn og billig energi, men det er for eksempel også muligt at udvinde strøm fra vandets kræfter. Vandkraft kan være et glimrende grønt alternativ til de sorte energiformer og er historisk én af de kilder til energi, som mennesket har udnyttet i stor stil.

Vandenergi i Danmark og verden

På globalt plan bidrager vandkraft med cirka en femtedel af den samlede energiproduktion. Herhjemme har vi i alt otte vandkraftværker fordelt ud over landet, der tilsammen producerer cirka 22.000.000 kWh om året. Til sammenligning producerede danske vindmøller i 2020 i alt 16,3 milliarder kWh.

I Danmark står vandenergi derfor kun for en meget lille andel af vores energiproduktion, men det er der en god grund til. Vores landskab er nemlig overvejende fladt, uden de store højdeforskelle. Det giver mindre optimale betingelser for at udvinde strøm fra vand. Vi importerer dog energi fra vand udefra, blandt andet fra andre nordiske lande som Norge og Sverige, hvor vandkraften har bedre vilkår.

Der er dog stadig muligheder i vandkraft i Danmark. Nogle steder arbejder man blandt andet på at udvikle metoder til at høste energi fra havstrømme og havets bølger. Der er stadig et godt stykke vej endnu, men hvis det bliver muligt, er potentialet i vandenergi kolossalt.

Fordele og ulemper ved vandenergi

Som ved alle andre former for bæredygtig energi er der både fordele og ulemper ved at udnytte vandets energi.

 

Fordele ved vandenergi

 

Vandenergi kan lagres til senere brug. Man kan opfange vandet i et reservoir og på den måde lagre energipotentialet, indtil der er brug for at frigøre det. Til sammenligning er det ikke på samme måde muligt at indfange for eksempel vinden og ”gemme” den til senere.

 

Vandkraft en billig og grøn energiform, som er relativt nem at udnytte, hvis forholdene ellers er optimale.

 

 

Ulemper ved vandenergi

 

Dæmninger og eventuelle oversvømmelser kan have store konsekvenser for både dyr og mennesker, der bor tæt på dem.

 

Noget tyder på, at når døde planter og andet organisk materiale samler sig i bunden af vandreservoirerne og rådner, frigives der metangas, som er en langt mere potent drivhusgas end kuldioxid.