Den 1. april 2016 trådte den såkaldte Engrosmodel i kraft. Det betyder, at vi som dit elhandelsselskab, fremover står for opkrævning af både køb af strøm samt af de nettariffer, abonnementer, afgifter og gebyrer, der tidligere blev opkrævet af dit lokale netselskab

Netpriser

Vi er pålagt er fakturere dig for den pris, dit el-netselskab opkræver for nettariffer og net-abonnementer. Det gør vi som udgangspunkt uden fortjeneste. Find priserne herfor på deres hjemmeside. Find dit netselskab her.

Afgifter

På vegne af energinet.dk og staten er vi pålagt at opkræve en række afgifter.

Energinet.dk: Øre/kWh ekskl. moms Øre/kWh inkl. moms
Net- og systemtarif 8,20 øre 10,25 øre
Offentlige forpligtelser 24,70 øre 30,88 øre
Staten:
Elafgift inkl. minimumsafgift (0,0040) * 91,00 øre 113,75 øre
Tillægsafgift 0,00 øre 0,00 øre
Energispareafgift 0,00 øre 0,00 øre
Eldistributionsbidrag 0,00 øre 0,00 øre

* Kunder med helårsbolig registreret med elvarme/varmepumpe kan få en reduktion af elafgiften på 63,125 øre inkl. moms på den del af forbruget, der er over 4.000 kWh.

Gebyrer (Inkl. moms)

Abonnementer

Produkt 0 – 6000 kWh 6000 – 10.000 kWh 10.000 – 15.000 kWh 15.000 – 20.000 kWh Uanset forbrug
Flat Rate 149,00 kr. 249,00 kr. 399,00 kr. 549,00 kr.
Prisgaranti 12,5 kr.
Grøn Strøm til sort pris 12,5 kr.
Grøn Strøm til fast pris 12,5 kr.
Gas 12,5 kr.
Gas (Sammen med el) 0,00 kr.

Øvrige gebyrer

Engrosomkostning 1,38 øre inkl. moms pr. kWh
Flytteopgørelse eller ekstra opgørelse 81,25 kr.
Privat: Opsigelse af aftale inden bindingsperiodens ophør 500,00 kr.
Erhverv: Opsigelse af aftale inden bindingsperiodens ophør 1500,00 kr.

Betalingsgebyrer

Mulighed for månedlig aconto fakturering 10 kr.
Betalingsgebyr for opkrævning via Betalingsservice – BS (Momsfrit) 4,59 kr.
Gebyr for kopi af faktura per brev 35 kr.
Udbetaling af tilgodehavende i forbindelse med slutafregning, når udbetalingen sker via bankoverførsel eller check 50 kr.
Dankort 0,00 kr.
Visakort, Mastercard og andre danske betalingskort 0,00 kr
Visakort, Mastercard og andre udenlandske betalingskort Accepteres ikke

Rykkerskrivelser

Første betalingspåmindelse 100 kr.
Anden betalingspåmindelse 100 kr.
Inkasso advisering 100 kr.

Betalingsaftale

Oprettelse og ændring af betalingsaftale 100,00 kr.

Gebyrer fra netselskab* + Håndteringstillæg (Inkl. moms)

I prislisten nedenfor ses en oversigt over Natur-Energis gebyrer. I tilfælde, hvor prisen er afhængig af dit el-netselskabs, findes denne pris på deres hjemmeside.

Da vi håndterer administration og opkrævning af gebyrerne fra dit el-netselskab, er vi nødt til at tilføje et tillæg for håndtering af opkrævningen af de gebyrer vi viderefakturerer for dit el-netselskab. Dette gælder eksempelvis ”rykker for manglende selvaflæsning” eller ’’afbrydelse af el-forsyningen på grund af misligholdelse”.

Lukning og åbning af installation

Lukkebesøg med henblik på lukning – momsfri 300,00 kr.
Fjernbetjent lukning – momsfri 300,00 kr.
Genåbning normal arbejdstid mandag-torsdag kl. 8:00-15:00 og fredag kl. 8:00-12:00 220,00 kr.
Genåbning uden for ovenstående tider 375,00 kr.
Fjernbetjent genåbning 220,00 kr.
Fogedforretning, udkørende* 375,00 kr.
*+Faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed ved udkørende fogedforretning (efter regning) Efter regning

Betaling for diverse ydelser vedr. forbrugerafregning

Rykker for manglende selvaflæsningskort 60,00 kr.
Aflæsningsbesøg pga. manglende selvaflæsning 220,00 kr.
Skønnet aflæsning 60,00 kr.

Målergebyrer

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted (efter regning) Efter regning
Målerundersøgelse på stedet 125,00 kr.
Nedtagning af måler 250,00 kr.
Genopsætning af nedtaget måler 250,00 kr.

* Natur-Energi A/S forbeholder sig retten til at viderefakturere gebyrer fra dit el-netselskab, selvom de ikke fremgår af gebyrlisten. Der henvises til dit netselskabs prisliste for gebyrer.