Grønne elprodukter

– alt efter behov

Ren Energi Prisgaranti er ikke vores eneste grønne produkt.

Vi har flere grønne produkter på hylderne, der hver især giver mulighed for at støtte forskellige klimarelaterede projekter og bæredygtige formål – via din elregning.

Ren Energi Prisgaranti

Ren Energi Prisgaranti er strøm fra danske vindmøller til en gennemsnitspris af markedet.
Vi kalder det grøn strøm til sort pris.

Vi garanterer dig en pris, der altid matcher Energitilsynets gennemsnitspris for variabelt afregnede elprodukter. Prisen er variabel, og aftalen løber uændret med mindre, man laver en ny aftale. Læs mere..

Introduktionstilbud
på Ren Energi Basis

Med vores introduktionstilbud på Ren Energi Basis giver vi alle private elforbrugere muligheden for at gøre deres energiforbrug 100 % klimaneutralt med en helt særlig pris de første 6 måneder.

Når prisen udløber, overgår man til produktet Ren Energi Prisgaranti, som er en variabel pris, og aftalen er løbende, med mindre man laver en ny aftale. Læs mere..

Ren Energi

100 % klimaneutral strøm fra danske vindmøller. Strømmen er godkendt af WWF Verdensnaturfonden. Det betyder, at hver gang du bruger én kWh, går der 3,75 øre til investeringer til nye vedvarende kilder, vindmøller.

Prisen er låst fast de første 6 måneder. Derefter overgår man til en variabel prisaftale, hvor prisen ændres hvert kvartal, med mindre man ønsker at indgå en ny aftale. Læs mere..

Ren Energi Plus

Ren Energi Plus er for de kunder, der virkelig vil gøre en forskel for miljø og klima. Strømmen er 100 % klimaneutral strøm fra danske vindmøller og er godkendt af WWF Verdensnaturfonden. For hver kWh, du bruger, går der hele 14 øre til investeringer i nye vedvarende kilder, vindmøller.

Prisen er låst fast de første 6 måneder. Derefter overgår man til en variabel prisaftale, hvor prisen ændres hvert kvartal, med mindre man ønsker at indgå en ny aftale. Læs mere..

Klimax Basis

Klimax Basis er vores grønne strøm produkt for erhverv til indkøbspris. Man betaler hverken abonnement eller gebyr. Strømmen får man til samme pris, som vi handler den ind til på den nordiske elbørs. Dertil kommer en fast handelsomkostning på mellem 39 kr. – 229 kr. pr. måned alt efter forbrug.

Prisen er variabel, og aftalen er løbende, med mindre man ønsker at indgå en anden aftale. Læs mere..

Nødstrøm

Nødstrøm er klimavenlig strøm fra danske vindmøller. Derudover støtter du Folkekirkens Nødshjælps arbejde for verdens fattigste, som lider under konsekvenserne af klimaforandringer.

Strømmen får du til indkøbspris + en fast månedlig handelsomkostning på 39 kr., hvoraf 10 kr. går direkte til Folkekirkens Nødhjælps projekter. Prisen er variabel, og aftalen er løbende, med mindre du ønsker at indgå en anden aftale. Læs mere..

Elskov

Elskov er udviklet i samarbejde med Verdens Skove. Hver gang du bruger én kWh, går der 1,5 øre til bevarelse af regnskov bl.a. i Honduras. Elskov er 100 % klimaneutral strøm fra vindmøller.

Prisen er låst fast de første 6 måneder. Derefter overgår man til en variabel prisaftale, hvor prisen ændres hvert kvartal, med mindre man ønsker at indgå en ny aftale. Læs mere..

Naturgas med grøn samvittighed

Få Naturgas til en pris der følger markedets gennemsnitspris for naturgasprodukter.

Inkluderet i prisen er et øremærket beløb på 20 Dkr./mdr., der går direkte til investeringer i nye klimarelaterede projekter. Dermed er du med til støtte op om et mere bæredygtigt klima, – foruden at du CO2 neutraliserer dit forbrug , alt efter hvor meget du bruger.

Vi garanterer dig, at prisen altid matcher Energitilsynets gennemsnitspris for variabelt afregnet gasprodukter på markedet. Læs mere..