Grøn strøm til sort pris
– med garanti

Vi vil gerne gøre grøn strøm attraktivt for alle danskere. Derfor skal prisen ikke være højere end for almindelig strøm.

Vores prisgaranti forpligter os til at matche markedets gennemsnitspris* for tilsvarende traditionelle elprodukter i Danmark.

Med andre ord kan du have god samvittighed, når du bruger strøm – uden at du behøver at tænke over prisen.

Derfor kalder vi det: Grøn strøm til sort pris.

Bliv Kunde

Prisgaranti på

Grøn Strøm til sort pris

Garanti er et stærkt ord.

Derfor vil vi gerne forklare præcis, hvad garantien indebærer.

Med vores prisgaranti-stempel ønsker vi at tydeligegøre, at vi giver vores kunder en garanti for, at vores priser altid følger markedets gennemsnitspris* for variable priser.

Strøm fra Natur-energi

Kommer 100 % fra vedvarende energi

diagram

Strøm fra Natur-Energi kommer 100 % fra vedvarende energikilder. Helt præcist fra vindmøller. Se alle vores produkter her. Leverancen dokumenteres løbende med oprindelsesgarantier. Garantierne følger den eldeklaration, der er udarbejdet af Dansk Energi, energinet.dk, Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd, Energistyrelsen og Forbrugerrådet. Læs mere..

ER VI BILLIGERE?

Måske. Der findes mange elprodukter på det danske marked. Vi kan derfor ikke vide, om præcis dit produkt er billigere eller dyrere end markedets gennemsnitspris*. Vores garanti betyder, at du ikke kommer til at betale mere end gennemsnittet, selvom strømmen er grøn.

Du kan ofte finde introduktionstilbud hos andre elselskaber, som er billigere end vores garanterede pris. Introduktionsperioderne er som regel underskudsgivende for elselskabet, og det skal tjenes hjem igen. Derfor skal du typisk holde godt øje med prisen efter introduktionsperioden. Det behøver du ikke hos os.

ACONTOPRIS OG EFTERREGULERING

Den pris, vi opkræver på din elregning, er vores estimat for, hvad prisen bliver i det kommende kvartal. Mindst en gang årligt justerer vi din pris med tilbagevirkende kraft, således at en husstand med et årsforbrug på 4000 kWh betaler præcis det samme for grøn strøm som for almindelig strøm.

* Prisen udregnes som et simpelt gennemsnit af priserne på konventionel el på basis-produkterne hos de største udbydere på markedet (inklusiv abonnement og ved et forbrug på 4000 kWh/år). Dette omfatter således flg. udbydere og produkter: SE (Basis El), Eniig (Flex El), SEAS (Basis Energi), EWII (Basis El), Energi Fyn (Forsyningspris), NRGI (Spot El), AURA (Variabel).

Priserne hentes på elpris.dk, hvor alle udbydere skal registrere deres produkter. Natur-Energi forbeholder sig retten til ændre sammensætningen af udbydere og produkter såfremt disse ophører.

Sorte priser

på grøn strøm

Få 100 % grøn strøm fra danske vindmøller til samme pris, som du kender fra traditionel strøm.

Abonnement 12,50 kr./mdr.
Produktet hedder Ren Energi Prisgaranti. Prisen per kWh er variabel og følger altid markedets* gennemsnitspris for variabelt afregnede strømprodukter. Den viste kWh-pris er den seneste kendte pris, og er ekskl. distribution og energiafgifter, som dit lokale netselskab står for. Priserne er for 3. kvartal 2017.I tillæg opkræves et engros-gebyr på 1,38 øre/kWh til dækning af omkostninger og risiko overtaget fra netselskab ifm. indførelse af engros-model, hvorefter afregning for distribution og energiafgifter opkræves sammen med forbrug af el af Natur Energi.

Læs mere

Din pris følger altid

markedets gennemsnitspris

De to grafer viser markedets gennemsnitspriser for el med variabel pris for henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Priserne er baseret på et gennemsnitligt forbrug på 4000 kWh per år.