Gebyrer og priser

Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er angivet.

 

Faktureringsgebyrer

Faktureringsbegyr gældende til 1. maj 2021

Gebyr for opkrævning via Betalingsservice: 4,59 kr.

Gebyr for indbetaling via indbetalingskort: 35 kr.

 

Faktureringsbegyr gældende fra 1. maj 2021

Gebyr for opkrævning via Betalingsservice: 8 kr.

Gebyr for indbetaling via indbetalingskort: 49 kr.

 

Gebyr for kopi af faktura per brev: 35 kr.

Mulighed for månedlig aconto fakturering: 10 kr.

Rykkergebyrer

Første betalingspåmindelse: 100 kr.

Anden betalingspåmindelse: 100 kr.

Inkasso advisering: 100 kr.

Øvrige gebyrer

Engrosomkostning: 1,38 øre/kWh

Flytteopgørelse eller ekstra opgørelse: 81,25 kr.

Privat: Opsigelse af aftale inden bindingsperiodens ophør: 500 kr.

Erhverv: Opsigelse af aftale inden bindingsperiodens ophør: 1.500 kr.

Netpriser

Vi er pålagt at fakturere dig for den pris, dit el-netselskab opkræver for nettariffer og net-abonnementer. Det gør vi som udgangspunkt uden fortjeneste. Find priserne herfor på deres hjemmeside. Find dit netselskab her.

Afgifter

På vegne af Energinet og staten er vi pålagt at opkræve en række afgifter. Disse findes på skat.dk samt energinet.dk.

 

 

Gebyrer fra netselskab plus håndteringstillæg

I prislisten nedenfor ses en oversigt over Natur-Energis gebyrer. I tilfælde, hvor prisen er afhængig af dit el-netselskabs, findes denne pris på deres hjemmeside.

Da vi håndterer administration og opkrævning af gebyrerne fra dit el-netselskab, er vi nødt til at tilføje et tillæg for håndtering af opkrævningen af de gebyrer vi viderefakturerer for dit el-netselskab. Dette gælder eksempelvis ”rykker for manglende selvaflæsning” eller ’’afbrydelse af el-forsyningen på grund af misligholdelse”.

Natur-Energi A/S forbeholder sig retten til at viderefakturere gebyrer fra dit el-netselskab, selvom de ikke fremgår af gebyrlisten. Der henvises til dit netselskabs prisliste for gebyrer.

 

Lukning og åning af installation

Lukkebesøg med henblik på lukning (momsfri): 300 kr.

Fjernbetjent lukning (momsfri): 300 kr.

Genåbning normal arbejdstid (mandag - torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-12): 220 kr.

Genåbning uden for ovenstående tider: 375 kr.

Fjernbetjent genåbning: 220 kr.

Fogedforretning, udkørende (omkostning til foged og evt. låsesmed ikke inkluderet): 375 kr.

Betaling for diverse ydelser vedr. forbrugerafregning

Rykker for manglende selvaflæsningskort: 60 kr.

Aflæsningsbesøg pga. manglende selvaflæsning: 220 kr.

Skønnet aflæsning: 60 kr.