Vedvarende energi

At kunne bruge løs af energien, uden kilden slipper op, det er hele tanken bag vedvarende energi. Vedvarende energi er nemlig fællesbetegnelsen for de energiformer, der ikke har begrænsede reserver, så som kul, olie og gas. De mest udbredte former for vedvarende energi er vindkraft, solenergi, vandkraft, varmepumper og geotermi. Biomasse er også med i kategorien, da ressourcerne kan erstattes.

Vi satser på vedvarende energi

At satse på vedvarende energi er at satse på bæredygtig energi, og væksten i udnyttelsen af de vedvarende energikilder ser ud til at fortsætte. I nedenstående sætter vi lighedstegn mellem energi og strøm, selvom varmeforsyning ret beset er en stor del af både den vedvarende energi og vores energiforbrug. Nu er vi i markedet for strøm, og derfor vil vi tillade os at fokusere lidt på dette.

Vindmøller er et af de helt store skridt mod en mere bæredygtig energiforsyning, og i Danmark har vi siden 1970’erne satset hårdt på den årtusinder gamle teknologi. Verden løber nemlig ikke sådan lige tør for vind, så længe vi har vejrsystemer. Derfor er der god mening i at høste energien, når den alligevel kommer blæsende over hovederne på os. I dag laver vi vindmøller så store og effektive, at vi måler deres produktivitet i megawatt, og vores havvindmølleparker leverer på blæsende dage en kæmpe del af vores samlede strømproduktion. I 2017 dækkede vindmøller 43 procent af vores samlede elforbrug.

Solceller har også længe været populære i Danmark, hvor forskellige politiske tiltag har skruet op og ned for efterspørgslen på de sorte felter på hustagene. I 2017 leverede solceller 2,3 procent af vores samlede strøm, så der er altså tale om en betydeligt mindre spiller end vindkraft. Det skal nok også ses i lyset af mængden af vores solskinstimer herhjemme. Solceller er dog også en mere decentral energiform, og de vil ofte blive tænkt ind i større sammenhænge i husstanden.
Vandkraft er en fortrinlig kilde til alternativ energi, da du kan få ren, billig og forsyningssikker energi ud af turbinerne. Et land som Norge får næsten al sin strøm fra vandkraft, mens vi i Danmarks ikke har de norske elve og derfor ikke samme adgang til den rene energi. Der arbejdes dog med flere forsøg på udvinde energien fra havstrømmene, og skulle det lykkes, er der et enormt potentiale heri.

Biomasse, som dækker over alle de biologiske materialer, vi brænder af, er teknisk set også vedvarende energi, da vi ikke står overfor at løbe tør for organisk materiale at putte i vores kraftvarmeværker. Der er blandt andet rigtig meget at hente i landbruget, hvor bønderne leverer både gylle til biogas og halm til afbrænding.

De forskellige former for vedvarende energi har fordele og ulemper, som skal afvejes, inden der satses på de enkelte teknologier. De største, og altoverskyggende fordele er, at vedvarende energi ikke er fossile brændstoffer – og derfor sparer de klimaet for en masse CO2. De største ulemper er, hvis vi ser bort fra vandkraft, at forsyningssikkerheden er svingende. Vi skal også bruge strøm, når solen ikke skinner og vinder ikke blæser, og derfor har vi i dag stadig gang i kedlerne på kraftværkerne, så der altid er strøm i kontakterne. Derfor bliver opbevaring af den vedvarende energi en af fremtidens helt store udfordringer.