WWF Verdensnaturfonden mere af den klimavenlige strøm

Natur-Energi har siden starten af 2008 samarbejdet med WWF Verdensnaturfonden om at sikre danskerne klimavenlig strøm. Sammen arbejder vi for at øge kendskabet til grøn strøm blandt forbrugere og virksomheder.

Investering i nye grønne kilder

Samarbejdet har blandt andet ledt til udviklingen af Natur-Energi’s Ren Energi produkter, Ren Energi og Ren Energi Plus, der er blandt markedets suverænt grønneste produkter. Udover at strømmen er 100 % certificeret grøn strøm fra danske vindmøller, så er man som Ren Energi kunde samtidig med til at investere i nye vedvarende energikilder. Dette har indtil videre resulteret i opsætningen 6 vindmøller og flere er på vej.

Med samarbejdet har WWF og Natur-Energi sat helt nye standarder for klimavenlig strøm.