Vindenergi i danmark

06.09.2018

Blæsten går frisk over det danske land, det er ganske vist. Omend vindtimer- og styrke varierer fra kyst til kyst, og fra land til by, så er forholdene her i Danmark som skabt til at udvinde energi fra vinden – og det gør vi, i stor stil endda.

Siden 2006 har vindmølleindustrien i Danmark øget eksporten af vindenergi til andre lande med 38 pct., og herhjemme blev hele 43 procent af danskernes samlede energiforbrug i 2017 således dækket af vindkraft. Det er et rekordhøjt tal, og det er kun godt, for i disse år, hvor følgevirkningerne af den globale opvarmning for alvor er begyndt at vise tænder, er et globalt fokus på CO2-reduktion og udvikling af vedvarende energiformer vigtigere end nogensinde før.

Vindenergi er i dag den billigste og hurtigste metode til omstilling til grøn energi i en lang række lande verden over, og i Danmark kan vi med en vis ret kalde os for pionérer inden for vindkraft. Siden 1970’erne har vi opstillet vindmøller på land, og når det gælder udvindingen af havvindenergi, er vi vaskeægte foregangsmænd – her var Danmark det første land i verden til at opstille en havvindmøllepark, nemlig Vindeby, som blev placeret ud for Lolland i 1991.

Siden er der kommet mange flere – og større – parker til, senest i 2013, hvor der blev opstillet 111 havvindmøller ud for Anholt.

DANSKERNE ELSKER VINDKRAFT

Ofte kan dækningen af vindenergi i dagspressen komme til at give det indtryk, at danskerne i bund og grund ikke er specielt glade for vindkraft. Avisoverskrifter, nabostridigheder og høringsrunder, hvor placeringen af nye vindmøller er til debat, er selvfølgelig en del af virkeligheden, men det ændrer dog ikke ved, at et massivt flertal af befolkningen i Danmark går ind for vindenergi.

En undersøgelse udført af Vindmølleindustrien i 2015 viser, at 9 ud af 10 danskere mener, at Danmark også i fremtiden bør udbygge med vindenergi, ligesom de også er af den opfattelse, at Folketinget fortsat bør understøtte udviklingen inden for vindkraft.

Og der er altså ikke tale om, at stemningen kun er positiv blandt den del af befolkningen, som ikke konfronteres med vindmøller til daglig. Tværtimod viser alle undersøgelser, at vindkraft er mest populært blandt folk, der bor tæt på vindmøllerne – bølgerne i debatter om placeringen af nye vindmøller går som regel kun lidt højt, når der er tale om beboede områder, hvor der i forvejen ikke er mange vindmøller, og man derfor ikke er sikker på, hvilke mulige genevirkninger, man rent faktisk kan forvente.

Med vindenergi er det forresten ikke kun udledningen af C02, som miljøet i langt højere grad bliver skånet for. Det gælder også andre røggasser, for eksempel svovldioxid og kvælstoffilter, der sammen med vandet i luften kan danne såkaldt ”sur regn,” der skader både bygninger, landbrug, skove og vandkvaliteten. Danske vindmøller er desuden bygget til at have en levetid på mindst 20 år, og næsten alle dele kan nedsmeltes og genanvendes, når en vindmølle er udtjent, ligesom en enkelt vindmølle producerer cirka 80 gange mere energi i sin levetid, end der kræves for at fremstille den.

Der er med andre ord al mulig god grund til at bruge vindenergi, hvis man kærer sig om energiøkonomi, miljø og planetens velbefindende.

BILLIG OG GRØN ENERGI, DER VARER VED

Selvom en god samvittighed selvfølgelig tæller for en hel del, når man skal vælge en strømleverandør, så gør det naturligvis heller ingenting, at vindenergi også er billigt. Og det er det – faktisk er prisen på vindenergi nærmest styrtdykket de seneste par år, og vindkraft er fra et forbrugerperspektiv derfor blevet et ualmindeligt konkurrencedygtigt initiativ til såkaldte sorte energiformer såsom olie, gas og kul.

Teknologiske fremskridt og effektiviseringer samt hårdere konkurrence har presset prisen på vindenergibund i bund, og selvom det til tider kan gøre en smule ondt på udbyderne, så er det samtidig med til at sikre, at vindkraft også i fremtiden bliver ved med at være et reelt alternativ til fossile brændstoffer. Det er en pris, vi hos Natur-Energi er villige til at betale. Den lave pris er nemlig et afgørende skridt på vejen, hvis vi i Danmark skal kunne indfri målet om at reducere vores CO2-udslip med 40 pct. frem mod 2020, hvor mindst halvdelen af vores samlede elforbrug også skal være dækket af vindkraft.

Hos Natur-Energi har vi siden 2008 haft som målsætning, at grøn energi ikke skal koste mere end strøm fra de traditionelle energikilder.

Med vores prisgaranti har vi derfor forpligtet os til at matche markedets gennemsnitspris på konventionel strøm, så du altid kan være fuldstændig sikker på, at din elregning ikke bliver dyrere end gennemsnitsprisen, blot fordi du bruger grøn strøm. Vi kan måske ikke prale af, at vi altid er de absolut billigste udbydere af grøn energi på markedet, men vi kan garantere, at du aldrig kommer til at betale overpris for vindenergi hos os.