Hvad er problemet?

18.10.2013

KLIMAFORANDRINGER

Klimaet på jorden har ændret sig de sidste 100 år og vil ændre sig de næste 100 år. At klimaet ændrer sig, er en helt naturlig proces, som har foregået i årtusinder. Vi mennesker er dog med til at fremskynde processen.

Det er særligt den menneskeskabte drivhuseffekt, der skaber ubalance i klimaet, hvilket skyldes en øget udledning af drivhusgasser. Den vigtigste af disse gasser er CO2, som har en negativ effekt på det globale klima, og den primære kilde til CO2 er udvinding af energi fra råstoffer som kul, olie og naturgas, som i sidste ende bruges, når du tænder for stikkontakten.

NEMT AT GØRE EN FORSKEL

Heldigvis kan vi alle gøre noget aktivt for at mindske CO2-udledningen, uden at det behøver ændre meget i din hverdag. Og hvis vi alle gør bare lidt, kan vi ved fælles hjælp gøre meget for at skabe et mere bæredygtigt klima. Det vil ikke blot stabilisere de klimaændringer, som vi lige nu er vidner til, men også have positiv indflydelse på menneskers helbred, levevilkår og energisikkerhed – i dag og for de fremtidige generationer.

TAG ANSVAR FOR DIT ENERGIFORBRUG :

  • Vær med til at investere i ny klimavenlig energiproduktion
  • Udskift den traditionelle kulstrøm med klimavenlig strøm fra vedvarende energikilder
  • Spar på strømmen både i hjemmet og på job ved at følge nemme spareråd fra bl.a. Go’ Energis hjemmeside

Læs mere om Natur-Energi’s investeringer i ny vedvarende energiproduktion her