Hvad er grøn strøm?

02.10.2009

NÅR DU KØBER KLIMAVENLIG STRØM HOS NATUR-ENERGI, INVESTERER VI I NY VEDVARENDE ENERGI.

Det vil sige, at hver gang du trykker på stikkontakten, er du med til at bygge et lille stykke af en ny vindmølle eller en anden type vedvarende energi-anlæg. Som strømforbruger et det den mest gennemskuelige og sikre vej til mere vedvarende energi. I praksis betyder dette, at du bidrager til at sætte endnu mere ambitiøse målsætninger for udfasningen af fossile brændstoffer i den danske og europæiske energiforsyning. Jo mere vedvarende energi vi har til rådighed, des mindre er vores behov for kulstrøm.

Vær med til at mindske CO2-udslippet i fremtiden
Nogle aktører i energibranchen mener ikke, at enkeltpersoner og virksomheder kan gøre en forskel, da energimarkedet er reguleret af EU’s kvotesystem. Kort fortalt lyder argumentationen, at hvis CO2-udslippet falder et sted i Europa, kan andre hæve udslippet et andet sted, da det er den samlede mængde kvoter, der afgør, hvor meget CO2 der udledes. Det, mener vi, er en forsimplet tankegang, da ingen mål indfrier sig selv. Hvis vi skal nå de mål, landene har forpligtet sig til, kræver det, at vi investerer massivt i ny vedvarende energi.

Danmark og de øvrige EU-lande har forpligtet sig til i 2020 at nedbringe CO2-udslippet med 20 procent, og at vedvarende energi skal udgøre 20 procent af den samlede energiforsyning. Hvordan skal vi sikre, at dette mål bliver nået, når prisen på CO2-kvoter rasler ned og presser investeringerne i ny vedvarende energi? Vi mener faktisk, at en øget satsning på opførsel af vindmøller eller andre vedvarende energiformer er at foretrække – og det kræver konkret handling.

Hvilken strøm får du i stikkontakten?
Natur-Energi sikrer, at den mængde strøm, du bruger, bliver købt fra vedvarende energikilder. Strømmen er certificeret. Dermed øger du efterspørgslen på vedvarende energi og sender et signal til politikere og andre aktører i branchen om, at der er behov for at øge indsatsen på området.

Der findes dog kun et ledningsnet, og derfor kommer al strøm til de enkelte husstande gennem det samme system. Det vil sige, at al strøm bliver blandet sammen, og at alle elkunder får en blanding af klimavenlig strøm og kulstrøm. Men som kunde hos Natur-Energi sikrer du – via investeringen, at der kommer mere grøn strøm i ledningsnettet. Det er det vigtigste, hvis strømproduktet skal bidrage til en grønnere energiforsyning.