Fremtidens grønne energikilder er drevet af el

30.07.2019

Danmark bliver grønnere fra dag til dag og i fremtiden vil Danmark i høj grad være forsynet med grøn og vedvarende energi i form af vind- og solenergi. Men stadig mange husstande i Danmark opvarmes ved brugen af olie, naturgas eller træpiller – fremtidens grønne energikilder drives dog af el.

Danmark nu og i fremtiden
De fleste ved, at vi i Danmark sammenlignet med andre lande er forløber for grøn energi. Det er sågar vedtaget i folketinget og i EU, at Danmark og EU i fremtiden skal have mere grøn energi, helt præcist skal 30 procent af alt energien i Danmark være grøn energi i 2020. Der er altså enighed omkring, at fremtidens energikilder skal være mere vedvarende og miljørigtig.

Danmark har dog en ambition om, at 50 procent af energien i 2020 skal være drevet udelukkende af vindkraft – hvilket danner ramme om vedvarende grøn elektricitet i fremtiden. Derudover er der en ambition om, at sænke CO2 udslippet samt forbruget af energi i Danmark i fremtiden.

En kendsgerning er dog, at vi i Danmark i høj grad gør brug af fossile brændsler, såsom olie og naturgas, og træ til opvarmning, hvilket ikke er miljørigtig energi. Yderligere bidrager dette heller ikke til nedsættelsen af CO2 og energiforbruget, da disse opvarmningsformer sammenlignet med andre er mindre effektive.

Nutidens og fremtidens grønne løsning

De fleste vil mene, at solceller, solpaneler eller husstandsvindmøller umiddelbart er den mest miljørigtige løsning. Der findes dog mange andre former for miljørigtige og grønne energikilder, som både er mere effektive og for fremtiden mere miljøvenlige.

Et eksempel på en effektiv og miljørigtig løsning er en varmepumpe, hvor der findes to forskellige løsninger, som begge er elektrisk drevet. Den ene omdanner luft til varmt luft eller vand og den anden omdanner jordens varme til varmt vand, som dermed kan bruges til opvarmning. Mange tror, at denne form for energi ikke er miljørigtig da den bygger på elektricitet, men som det kunne læses før vil 50 procent af energien i Danmark, i 2020, være drevet vindkraft, hvilket er en grøn energikilde. Yderligere er effektiviteten på en varmepumpe med til at gøre denne mere miljørigtig. De mest effektive varmepumper er nemlig i stand til at bruge 1 kWh og omdanne denne til en varmeeffekt svarende til 4 kWh. En varmepumpe udnytter altså den grønne elektricitet på en effektiv måde.

Man skal dog ikke lade sig skræmme, hvis man er mere til solpaneler eller man allerede har solpaneler installeret på sin bolig. Det er nemlig muligt at anskaffe sig en hybrid varmepumpe, som arbejder sammen med de solpaneler man har. På denne måde har man et mere effektivt og grønnere system, der sikrer den grønnest mulige opvarmning af hjemmet.

Ved at skifte til en varmepumpe er det dermed muligt for en husstand at spare mellem 5.000 og 10.000 kr. årligt eller omkring 50 procent af varmeregningen. Derudover er det muligt at få tilskud til en varmepumpe, hvilket gør investeringen endnu mere rentabel for den enkelte husstand.

Læs meget mere om fordelene og mulighederne ved en varmepumpe på GreenMatch.dk