Natur-Energi kårer Månedens Naturven

Natur-Energi ønsker at hylde hverdagens lokale, grønne helte. Derfor kårer vi løbende Månedens Naturven, hvor der sammen med æren følger en unik håndsmedet statuette og et kontant beløb på 10.000 kroner.

Man behøver hverken at have opfundet en ny, bæredygtig energikilde eller bo i et selvbygget CO2-neutralt hus for at komme i betragtning. Det, vi søger, er helt almindelige mennesker eller foreninger, der gør den lille grønne forskel i hverdagen. Dem, der går et skridt foran og inspirerer alle os andre.

Det kan være natur- og tekniklæreren, der tænder gløden i øjnene på ungerne, begejstrer dem og engagerer dem i at tænke grønt. Pensionisten, der hver morgen året rundt kombinerer badeturen med at samle skrald på stranden. Spejdertruppen, der har ekstra fokus på bæredygtighed eller fodboldklubben, der cykler til udebanekampene for at spare på benzinen.

Hvis du tænker dig om et øjeblik, kender du helt sikkert en, der er en god kandidat til Månedens Naturven. Send en mail til naturven@natur-energi.dk med en kort indstilling.

Vores seneste Naturven

Rønbjerg Natur og Udeliv Børnehave er blevet kåret som Naturven for deres gode arbejde med børn, miljø og natur. 

Natur-Energi støtter Den Danske Naturfond

Lige siden starten i 2008 har Natur-Energi ville være danskernes grønne energiselskab, men hvad hjælper det, at strømmen er bæredygtig, hvis naturen lige udenfor døren alligevel er presset. I Danmark er mere end 2.000 arter i fare for at forsvinde. Det skal der gøres noget ved.

Som kunde hos Natur-Energi er du med til at give den danske natur en hjælpende hånd. Natur-Energi har nemlig indgået et samarbejde med Den Danske Naturfond, der er en uafhængig, privat, upolitisk og non-profit fond, der opkøber jord og skaber levesteder for dyr og planter.

I første omgang har Natur-Energi doneret 250.000 kr. til Den Danske Naturfonds seneste projekt, Læsten Bakker, mellem Randers og Viborg. Ud over pengedonationer er planen, at vi i Natur-Energi også vil bruge samarbejdet til at oplyse og engagere vores kunder tilbyde dem fantastiske naturoplevelser.

Læs mere om Læsten Bakker

Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfond arbejder for at forbedre den danske natur gennem projekter, der skaber flere levesteder for dyr og planter og giver mulighed for store naturoplevelser. Naturfond er en uafhængig, privat fond, der blev stiftet i 2015 af staten, Villum Fonden og Aage V. Jensen Naturfond.

Da staten er medstifter, er Den Danske Naturfond underlagt en særlig lovgivning og en række krav, der skal sikrer åben og god forvaltning. Samtidig er fonden forpligtet til at give offentligheden adgang til de arealer, fonden opkøber.

Du kan læse endnu mere om Den Danske Naturfond og støtte her

Læsten Bakker og Skals Ådal

Læsten Bakker og Skals Ådal ligger ved hovedvejen mellem Viborg og Randers, og er et smukt, kuperet istidslandskab. Stedet er meget karakteristisk med sin lille middelalder kirke på toppen af Læsten Bakker. Herfra strækker sig et krøllet dallandskab mod syd præget af markante bakkedrag, der rejser sig op langs den brede og fladbundede Skals Ådal.

På den anden side af ådalen ligger Indskovene og Fussingø, som er ejet af staten, og hvor bl.a. 300 ha skov er udlagt som urørt skov.

Naturen i Læsten Bakker består af overdrev og lyngklædte skrænter. En del af bakkerne er under tilgroning. Skals Å snor sig gennem ådalen, og langs åen er der områder med kildevæld, enge, rigkær og krat. Området er ’hotspot’ for natur og biodiversitet med mange sjældne arter. Her lever både odder og isfugl, og her blomstrer orkideerne om foråret og i den tidlige sommer. I området findes gravhøje og andre kulturspor, der strækker sig tilbage til oldtiden.

Udfordringer

Læsten Bakker og Skals Ådal har i dag unik natur, men området er samtidig truet af massiv tilgroning – både i bakkerne og ådalen. De lysåbne arealer bliver mindre og mindre. Samtidig er der behov for en mere sammenhængende og målrettet naturpleje, som sikrer en mere optimal afgræsning i større dele af området. En del arealer er fortsat i omdrift, gødskes og sprøjtes.

Friluftsliv og formidling

Det varierede bakkelandskab og ådalen er en meget flot naturoplevelse. Området er placeret ved hovedvejen mellem Randers og Viborg, og det er tilgængeligt via etablerede stier, men der er ingen P-pladser og ingen markerede sti- og vandreruter. Området er derfor også skjult og helt ukendt for mange – også lokale. Gennem en bedre formidling, skiltning, tilgængelighed og flere friluftsfaciliteter skal det sikres, at flere kan få glæde af at opholde sig i den skønne natur i og omkring Læsten Bakker. Forbindelse til statens arealer mod syd sker allerede ved opkøb af den første ejendom.

Dronefilm: Læsten Bakker

Fotos: Jesper Edvarsen, Den Danske Naturfond