Hvor grøn er Natur-Energi?

Natur-Energi blev stiftet i 2008. Vores ambition dengang og nu er, at vi vil være danskernes grønne energiselskab. Derfor kommer al den strøm, vi sælger, 100 pct. fra danske vindmøller. Vi har svært ved at se, at skulle kunne blive mere grønt end det.

Ved at handle hos Natur-Energi er man med til at skubbe på den grønne omstilling. Større efterspørgsel efter vindstrøm betyder automatisk, at der bliver bygget flere vindmøller. Alternativet til Natur-Energi – eller tilsvarende produkter – er også et valg. Desværre er det et fravalg af grøn omstilling.

Andelen af atomkraft i stikkontakter hos kunder, der ikke har foretaget et aktivt valg, steget. Bare i løbet af de sidste seks år, er andelen af atomkraft vokset fra én til 20 pct. Dertil kommer andelen af kul og naturgas, der udgør langt over halvdelen af den energi, der bliver brugt til at producere traditionel strøm. Du kan læse mere om Natur-Energis el-deklaration her.

Må man kalde det grøn strøm?

Grøn strøm er blevet hverdagssprog i Danmark. Begrebet dækker over, at der er tale om strøm, der ikke belaster miljøet og er med til at skubbe på en bæredygtig omstilling. Alle taler om grøn strøm. Det gør vores kolleger og konkurrenter i energibranchen og det gør politikerne på Christiansborg.

Derfor valgte Natur-Energi at lancere sloganet “grøn strøm til sort pris”, fordi det meget fint fortæller, at hos os kan man købe klimaneutral strøm til en pris, der ligner den, du kender fra traditionelt produceret strøm. Prisen på Natur-Energis produkt er hængt op på Energitilsynets gennemsnitspris på traditionelle produkter.

Baggrunden for produktet var, at vi tror på, at det har større effekt for miljøet, hvis vi er mange, der gør en lille smule i vores hverdag frem for, at nogle få gør rigtigt meget.

Natur-Energi har spurgt Forbrugerombudsmanden

Nu er det jo hverken op til Natur-Energi, vores konkurrenter eller private organisationer at bestemme, om det er ok at benytte begrebet “grøn strøm”. I Danmark er det op til den offentlige myndighed, Forbrugerombudsmanden, at bestemme, hvad der er indenfor eller udenfor måltavlen, når det handler om markedsføring.

Derfor har Natur-Energi af egen drift kontaktet Forbrugerombudsmanden. Du kan læse vores brev til Forbrugerombudsmanden her.

Vi afventer svaret fra Forbrugerombudsmanden. Skulle myndigheden – mod vores forventning – beslutte, at det ikke er i orden at bruge et dagligdags begreb som “grøn strøm”, retter vi os selvfølgelig efter afgørelsen.