Hvorfor optager Natur-Energi samtalerne?

Natur-Energi har valgt at en del af salgsindsatsen over for virksomheder, skal ske via telefonsalg. For at kunne dokumentere, at der har fundet et salg sted, kræver myndighederne i Danmark, at der findes en båndoptagelse, hvor sælgeren tydeligt gør opmærksom på, hvad produktet går ud på og hvilke betingelser, der følger med salget.

Det er simpelthen et krav og optagelsen er derfor en sikkerhed for både erhvervskunden og Natur-Energi. Optagelsen kan nemlig bruges i tvivlstilfælde, hvor der opstår uenighed om f.eks bindingsperiode, pris eller kunden ønsker at gøre indsigelse.

Derfor har Natur-Energi bedt vores eksterne salgspartner om at optage den del af telefonsamtalen, hvor sælgeren er nået til enighed med kunden og salget gennemføres.

Sælgeren gør tydeligt opmærksom på, at denne del af samtalen optages. Det er samtidig et signal til kunden om, at nu skal man spidse ører, inden man siger ja. Efter at sælgeren har meddelt, at samtalen nu optages, oplæser han eller hun de vilkår, aftalen består af og beder kunden om at tilkendegive, at virksomheden accepterer vilkårerne.

Natur-Energi har ikke bedt den eksterne salgspartner om at optage hele salgssamtaler. Vi må konstatere, at salgspartneren har gjort dette i nogle tilfælde – angiveligt for at bruge disse stikprøver til intern træning. Helt principielt bryder Natur-Energi sig ikke om den fremgangsmåde.

Natur-Energi suspenderede i første omgang samarbejdet med den eksterne salgspartner. Vi ønskede ikke, at leverandøren genoptog salg til virksomheder, før vi følte os 100 pct. overbeviste om, at salgspartneren kunne garantere og dokumentere, at deres arbejde lever op til den kvalitet og standard, Natur-Energi kræver.

Efterfølgende er samarbejdet blevet ophævet.