Sådan finder du din kWh-pris

Hver gang du tænder for fjernsynet, lader din telefon op eller føntørrer dit hår, bruger du strøm. Når man skal måle, hvor meget strøm du bruger, så gør man det i enheden kilowatttimer. Derfor opgør vi også elforbruget i kWh. 

K står for kilo, som betyder 1000. W er watt, som er en måleenhed for effekt. Det er den energi, der bliver brugt, når du tænder for stikkontakten eller nogle af dine apparater. H står for hour, som på dansk betyder timer. Ved at gange dit apparats watt med den tid, du bruger det, og derefter dividere det med 1000, så får du det antal kWh, som dit apparat bruger. 

I gennemsnittet bruger en dansker 1.600 kWh strøm om året. Derfor er det heller ikke helt lige meget hvilken pris, du skal betale for din strøm. Hvad koster en kWh så, tænker du nok. Det vil vi her prøve at skabe et overblik over.

Hvad afgør en kWh-pris? 

Prisen på en kWh er sammensat af forskellige gebyrer, afgifter og faste omkostninger til blandt andet dit elselskab. Nogle af disse parametre kan du selv påvirke, mens andre er fastlagte af blandt andet staten. 

Prisen på kWh er styret af udbuddet og efterspørgslen på el. Derfor vil markedsprisen hver dag også svinge. Af samme årsag kan det være svært at sige præcist, hvad prisen for en kWh er, da den både er afhængig af dagsprisen på den nordiske elbørs og andre faktorer. 

Den nordiske elbørs kan også blive påvirket af andet end udbuddet og efterspørgslen. Hvis vejret for eksempel er vindfattigt og tørt vil prisen på strøm fra for eksempel vindmøller oftest stige, da disse vejrforhold ikke er gode for vindmøllerne. Har det i stedet været blæsende og vådt, er der med stor sandsynlighed godt gang i både vindmøllerne og vandenergikilderne. 

På elbørsen er det dog kun prisen på selve strømmen, der bliver bestemt. Derudover kommer der også forskellige afgifter, abonnementsprisen og transporten af strømmen, som du skal betale for. Sammen med prisen på selve strømmen udgør disse forskellige faktorer den samlede kWh-pris. 

Din elregning fortæller, hvad din pris pr. kWh er

Når du skal udregne den samlede kWh-pris, kræver det, at du har overblik over hvad, der påvirker prisen. Et godt sted at starte er ved at kigge på din elregning eller det eksempel på en elregning, som vi har her på hjemmesiden. Her kan du også få en forklaring på de forskellige beløb, som tilsammen udgør kWh-prisen. 

Den samlede kWh-pris udgøres af betaling til: 

Dit elselskab
Til dit elselskab betaler du ofte et abonnement og så for selve strømmen, som elselskabet køber på elbørsen. 

Dit netselskab
Til dit netselskab betaler du for, at din strøm bliver transporteret på det fælles elnet. 

Staten
Til staten skal du blandt andet betale elafgift og PSO-tarif. PSO-tariffen er blandt andet øremærket udviklingen og serviceomkostningerne ved vedvarende energi. Derudover skal du også betale moms, ligesom du gør på alle andre varer, som du køber. 

Tilsammen udgør disse forskellige beløb prisen pr. kWh. Det kan være svært at sætte en præcis pris på en kWh, da prisen kan ændre sig fra dag til dag. 

Betalingen til netselskabet og til staten kan du ikke ændre på. Men den første post som er betalingen til dit elselskab, kan du ændre på. I Danmark kan du nemlig selv bestemme, hvilket elselskab du vil have, der skal levere strøm til dit hjem. Derfor er det også en god ide, at du sætter dig godt ind i, hvad elselskaberne kan tilbyde og deres priser.