Regningsguide

Nedenfor finder du et eksempel på en elregning, hvor de enkelte dele af en typisk elregning er forklaret.

Din elregning finder du på Min Side.

Vær opmærksom på, at vi som dit elselskab opkræver betaling for alt det, der hænger sammen med køb og levering af strøm til dig. Derfor opkræver vi også betaling for statens og dit netselskabs ydelser, som sendes direkte videre. Det hele er samlet på din elregning.

EKSEMPEL

SIDE 1 - OVERBLIK

 

Forudbetaling

Her kan du se, hvor meget du skal betale forud for næste periode. Beløbet er baseret på, hvor meget strøm, vi forventer, at du kommer til at bruge og den forventede pris. Beløbet er inkl. abonnementer og faste gebyrer.

Opgørelse

Her er din opgørelse for den anførte periode. Du kan se, hvor meget strøm vi forventede, du ville bruge, hvor meget strøm du faktisk har brugt, og om du har betalt for meget eller for lidt. Beløbene er inkl. abonnementer og faste gebyrer.

Øvrige poster

Eventuelle opgørelser eller ekstra gebyrer, som ikke er relateret til ovenstående perioder, vil fremgå her. Det kan være en flytteopgørelse, et rykkergebyr eller lignende.

Beløb til betaling

I denne linje kan du se det beløb, som du skal betale.

Betalingsmetode

Her finder du information om, hvornår betalingen senest skal ske, og hvilken betalingsmetode du er tilmeldt.

 

 

SIDE 2 - DETALJERET ELREGNING

 

Forudbetaling for næste periode

Her kan du se, hvilke poster du skal betale til os for vores, netselskabets og statens ydelser for næste periode.

Forudbetaling til Natur-Energi

Her kan du se, hvilke poster du skal betale til os for næste periode. Posterne vil variere alt efter, hvordan prisen på dit elprodukt er sammensat, men de vil typisk inkludere prisen for strømmen, et abonnement og et betalingsgebyr.

Engros-gebyret dækker engrosomkostning til dækning af debitortab på elkunder.

Har du en elaftale med en variabel pris, vil den angivne kWh-pris på din regning være et gennemsnit af timepriserne for perioden. Har du en elaftale med en fast kWh-pris, vil kWh-prisen være den gældende pris.

Forudbetaling til netselskabet

Her kan du se de beløb, du skal betale for dit netselskabs ydelser for næste periode.

Posterne i denne sektion vil variere alt efter, hvilket netselskab du har, men vil typisk inkludere:

- Nettarif: Dækker drift, vedligeholdelse og udbygning af det elnet, der transporterer strømmen frem til din bolig

- Abonnement: Dækker omkostninger til at måle og aflæse dit elforbrug

Dit netselskab er bestemt af, hvor du bor, og vil være det samme lige meget, hvilket elselskab du køber din strøm igennem.

Forudbetaling til staten

Her ser du de afgifter og tariffer, du skal betale for statens ydelser for næste periode.

De omfatter blandt andet:

- Elafgift: En afgift til staten, som er politisk vedtaget ved lov

- Balancetarif for forbrug: Dækker blandt andet Energinets omkostninger til håndtering af udbud og efterspørgsel på strøm i elnettet.

- Systemtarif: Dækker omkostningerne til forsyningssikkerheden, så du kan være sikker på, at der altid er strøm i det Danske elnet.

- Transmissions nettarif: Dækker omkostningerne til at drifte og vedligeholde elnettet i Danmark og forbindelserne til udlandet

Disse poster vil være de samme lige meget, hvilket elselskab du køber din strøm igennem.

Samlet pris

Her fremgår den samlede pris for den næste periode. Det er dette beløb, du også kan se på side 1 under næste periode.

Opgørelse for tidligere periode

Denne sektion indeholder de samme elementer som den ovenstående, men her kan du se fordelingen af poster for den anførte tidligere periode.

Hvorfor er elregningen ekstra høj nu?

En del af forklaringen på den store elregning er naturligvis, at elprisen er steget gennem de seneste måneder. Men din fakturering og vintersæsonen er også med til at sende elregningen i vejret.

Forudbetaling for elforbruget

Betaler du forud for dit forventede elforbrug, vil du sandsynligvis opleve, at din elregning er særlig høj denne måned – også selvom, du har sparet på strømmen.

Forklaringen er, at din seneste forudbetaling var baseret på en lavere elpris, end hvad markedsprisen endte med at være i den periode, hvor du har brugt strømmen. Derfor skal du nu betale forskellen mellem den forventede markedspris og den faktiske pris. Derudover er den forventede elpris for den kommende periode højere end tidligere.

Desuden er vinteren typisk der, hvor vi forbruger mest strøm, når vi skruer op for lyset og varme. Det vil betyde, at din forudbetaling for strøm er højere end den vil være i sommermånederne.

Indefrysningsordning

Som elkunde får du mulighed for midlertidigt at indefryse en del af energiregningen og afdrage lånet til dit elselskab over en periode på fire år. Ordningen er frivillig, og du skal selv tilmelde dig via Min Side, hvis du vil gøre brug af indefrysningsordningen. Tilmeldingen er nu åben. Læs mere og tilmeld dig her.

 

 

Aconto – hvad er det for en størrelse?

Når du betaler aconto for din strøm, betaler du forud. Vi kender ikke dit forbrug eller elpriserne frem i tid, så forudbetalingen er baseret på dit forventede forbrug til en forventet pris pr. kWh. Når perioden, du har betalt aconto for, er gået, opgør vi, hvor meget strøm du faktisk har brugt og til hvilken pris. Prisen for dit reelle forbrug modregnes så det beløb, du har betalt forud.

Hvordan vurderer vi dit fremtidige elforbrug?

Dit forventede elforbrug vurderes ud fra dit tidligere forbrug. Vi genberegner dit forventede forbrug hver tredje måned for at sikre, at vi rammer så præcist som muligt. I beregningen tages der også højde for, at elforbruget typisk er højere i vintermånederne end i sommermånederne.

Er du lige blevet kunde hos os, kender vi ikke dit tidligere elforbrug. Derfor vil du på din første regning blive afregnet ud fra et typisk forbrug for din type bolig.

Hvordan afgør vi, hvad kWh-prisen skal være?

For kunder på en elaftale med en variabel pris, der svinger time for time, er kWh-prisen på acontoopkrævningen vores bedste bud på en gennemsnitspris for den kommende periode. Har du en elaftale med en fast kWh-pris for kvartalet, afregnes du ud fra den gældende pris og den forventede pris for det kommende kvartal, hvis acontoperioden dækker over to kalender-kvartaler.

Regningsguide til indefrysning

Er du tilmeldt indefrysningsordningen, fremgår denne del på side 3 af din regning. Den kan være svær at gennemskue, så vi har lavet en kort videoguide.

Se regningsguide