Guide til din elregning

Herunder kan du få hjælp til at forstå posterne på din elregning i det tidligere design.

Har du fået en udspecificeret regning, kan du få hjælp i vores guide til specificeret regning. 

Se guiden til din nye elregning her.

EKSEMPEL PÅ REGNING

 

Afregningsperiode

Den periode regningen dækker. Du betaler forud for din strøm. Det vil sige, at du betaler for det, vi forventer, at du bruger baseret på dit tidligere forbrug.

Du får enten regninger hver måned eller hvert kvartal, og vi udsender regninger løbende. Det er derfor forskelligt fra kunde til kunde, hvornår elregningen kommer.

Forbrug til fakturering

Det forbrug, vi forventer, du har i perioden.

Natur-Energi abonnement

Abonnementet dækker administration hos os og er det samme, uanset hvor meget strøm du bruger.

Abonnement fra dit netselskab

Abonnement, som vi opkræver på vegne af dit netselskab. Betegnelsen kan variere fra netselskab til netselskab.

Natur-Energi Prisgaranti

Navnet på din elaftale og betaling for den strøm, vi køber til dig på elbørsen. Navnet varierer, alt efter hvilken aftale du har valgt.

Engros gebyr

Dækker engrosomkostning til dækning af debitortab på elkunder.

Transport, PSO og afgift

Tidligere var transport, PSO og afgift fordelt på flere linjer. I det nye regningslayout er det samlet i én linje.

Transport
Betaling til dit netselskab og staten for transport af din strøm samt drift og vedligeholdelse af elnettet.

PSO
PSO-tarif er en lovpligtig betaling til staten, der bruges til at fremme miljøvenlig elproduktion og forskning og udvikling på elområdet.

Afgift
Afgifter til staten, fx elafgift.

Overført saldo fra tidligere kundesystem

Din saldo efter vi har opgjort dit forbrug fra det tidligere system.