Gældende for alle regninger:

A conto opkrævningen er baseret på det årligt forventede forbrug, der er bliver registreret i el-målerens data. Dette forbrug ganges med den forventede indkøbspris for perioden, eller den fastpris der er iflg. kontrakten med Natur-Energi

Den offentlige forpligtelse (PSO-Tarif: Public Service Obligation) er en forpligtelse man betaler til for at fremme miljøvenlig elproduktion (Forskning og udvikling). Dette opkræves af el-leverandøren på vegne af Netselskabet og går til EnergiNet. Læs evt. mere på følgende link: https://www.energinet.dk/El/Tariffer.

Elafgiften er en del af Skat og betales i forbindelse med det elforbrug man har. Opkrævningen foretages af el-leverandøren på vegne af Netselskabet og går videre til Skat. Læs evt. mere på følgende link: https://www.tax.dk/jv/ea/E_A_4_3_1.htm Der kan opnås reduceret elafgift hvis man har en el opvarmet helårsbolig. Læs evt. mere på følgende link: https://www.natur-energi.dk/kundeservice/ (Under ”Kan jeg få rabat på elafgiften”) a. Den reducerede elafgift giver den lavere afgiftssats på 38,30 øre/kWh på forbruget over 4000 kWh. Opkrævningen fremstår som det samlede forbrug for hele perioden til den lave sats, og efterfølgende de første 4000 kWh (Ca. 1000 kWh pr. kvartal), for forskellen på den høje (88,50) og den lave sats (38,30).

Natur-Energi opkræver en handelsomkostning for indkøb af strøm til indkøbspris på kundens vegne.

El-leverandøren opkræver på vegne af Netselskabet for det der kaldes transport af el. Dvs. det er udgifter til vedligeholdelse af elnettet i området, transporten af strømmen via elnettet til elmåleren osv. Dertil vil der være et netabonnement (Netabo), som er baseret på forbrug, målertype evt. område, der opdeles i skabeloner (fx A, B, C, A-høj, B-høj). Beløb og navngiven tekst kan variere fra netselskab til netselskab.

Ser din regning anderledes ud?

Har du fået mail eller brev om, at din elaftale er flyttet til vores nye kundesystem, vil dine regninger fremover se anderledes ud. Har du brug for hjælp til at forstå posterne på din nye elregning, kan du få hjælp i regningsguiden til din nye elregning. 

1. A Conto (El) - Klik på billederne herunder for at forstørre

A conto:
En a conto regning er en forud opkrævning baseret på det forventede forbrug for den givne periode. Det forventede forbrug er sat af Netselskabet for målerens område, og er som udgangspunkt baseret på de tidligere registrerede aflæsninger.

Når der dannes en opgørelse vil de tidligere indbetalte a conto regninger blive modregnet i opgørelsen.

 

 2. Opgørelse - Klik på billederne herunder for at forstørre

A conto med opgørelse:
En a conto med opgørelse indeholder først en opkrævning for den næste a conto periode.

Derefter kommer forbrugsopgørelsen, hvor tidligere indbetalte a conto regninger, bliver fratrukket det reelle strøm der er blevet brugt for en given periode (Det reelle forbrug er udregnet ud fra en måleraflæsning og viser det strøm der er brugt på den måler).

Forbruget er baseret på en eller flere måleraflæsninger foretaget til Netselskabet, som så udregner det strøm der er brugt på adressen i den period.

 

3. Slutopgørelse - Klik på billederne herunder for at forstørre

 

Slutopgørelse:
Slutopgørelsen indeholder en afsluttende forbrugsopgørelse, hvor tidligere indbetalte a conto regninger, bliver fratrukket det reelle strøm der er blevet brugt for en given periode (Det reelle forbrug er udregnet ud fra en måleraflæsning og viser det strøm der er brugt på den måler).

Forbruget er baseret på en eller flere måleraflæsninger foretaget til Netselskabet, som så udregner det strøm der er brugt på adressen i den period.