Hvordan får jeg mit tilgodehavende udbetalt?

Er du tilmeldt Betalingsservice?

Så bliver dit tilgodehavende automatisk modregnet på din elregning eller udbetalt via Betalingsservice. Hvis du afventer din slutopgørelse, er det vigtigt, at du venter med at afmelde din betalingsserviceaftale.

Er du ikke tilmeldt Betalingsservice?

Har du mindre end 1.000 kroner til gode, fratrækkes beløbet automatisk din næste elregning. Har du mere end 1.000 kroner til gode, eller har du opsagt din elaftale, kan du få dit tilgodehavende udbetalt på Min Side. Pengene indsættes på din konto senest 4 dage efter, du har bedt om udbetaling.

Har du opsagt din elaftale, kan dit tilgodehavende først udbetales, når du har fået din slutopgørelse.

 

 

Slutopgørelse

Hvis du har meldt fraflytning eller opsagt din elaftale, udarbejder vi en slutopgørelse ud fra måleraflæsningen, vi modtager fra dit netselskab. 

Har du penge til gode på slutopgørelsen, udbetaler vi enten dit tilgodehavende via Betalingsservice, eller du kan få tilgodehavendet udbetalt på Min Side. Læs mere om udbetaling af tilgodehavende herover.