Vindenergi i Danmark

Det blæser ofte i Danmark - nogle steder mere end andre. Vindtimer- og styrke varierer fra kyst til kyst, og fra land til by, men når alt kommer til alt er forholdene herhjemme som skabt til at udvinde energi fra vinden – og det gør vi - i stor stil endda. Vindmølleenergi i Danmark er en blomstrende forretning, der både skaber arbejdspladser, økonomisk vækst, vedvarende energiudvikling og grøn energi til danske husstande og virksomheder.

Vindenergi er dominerende

Vindenergi er i dag den billigste og hurtigste metode til at fremme omstillingen til grøn energi i en lang række lande verden over, og i Danmark kan vi med en vis ret kalde os for pionérer inden for vindkraft. Siden 1970’erne har vi opstillet vindmøller på land, og når det gælder udvinding af havvindenergi, er vi vaskeægte foregangsmænd. Danmark var nemlig det første land i verden til at opstille en havvindmøllepark, nemlig Vindeby, som blev placeret ud for Lolland i 1991. Siden er der kommet mange flere – og større – parker til. Blandt andet i 2019, hvor der blev opstillet 49 havvindmøller ved Horns Rev.

 

Hvor meget af Danmarks energi kommer fra vindmøller?

Mere end en tredjedel af den samlede energiproduktion i Danmark stammer i dag fra vindmøller. Danske vindvirksomheder er blandt de førende i verden og tæller sværvægtere som Vestas og LM Wind Power. Vindkraft i Danmark dækkede 46,9 procent af danskernes samlede energiforbrug i 2019.

Det er et rekordhøjt tal, og det er kun godt, for i disse år, hvor følgevirkningerne af den globale opvarmning for alvor er begyndt at vise tænder, er et globalt fokus på CO2-reduktion og udvikling af vedvarende energiformer vigtigere end nogensinde før.

Hvordan virker en vindmølle?

En vindmølle virker på den måde, at vinden får møllens vinger til at rotere. Når vingerne drejer rundt, produceres der mekanisk energi, som bliver sendt videre til den gearkasse, som møllevingerne sidder fast på. Fra gearkassen bliver den mekaniske energi sendt videre til en generator, som omdanner den til elektrisk energi. Herfra bliver vindenergien sendt ud på elnettet.

At udvinde den optimale mængde energi fra vinden kræver dog ikke kun en vindmølle, men også den rigtige placering. Når vinden blæser hen over jordens overflade, vil den blive bremset af ujævnheder som træer, bakker, bygninger og lignende. Disse ujævnheder gør vinden turbulent og reducerer den mængde af energi, som kan udvindes. Sagt med andre ord: Jo fladere og mere jævnt det omkringliggende landskab er, jo bedre betingelser har vindmøllen for at kunne høste strøm fra vinden.

Af samme årsag er det en rigtig god idé at opstille vindmølleparker ude på havet. Overfladen på havet er mere jævn end på land, hvilket gør havvindmøller væsentligt mere effektive end landvindmøller.

Køb strøm fra danske vindmøller

Vi sælger udelukkende strøm fra danske vindmøller. Så vælger du en elaftale hos os, er du sikret et elprodukt, der er blandt markedets grønneste.

Tilmeld dig her!

Danskerne elsker vindkraft

Ofte kan dækningen af vindenergi i pressen efterlade et indtryk af, at danskerne i bund og grund ikke er specielt glade for vindkraft. Avisoverskrifter, nabostridigheder og høringsrunder, hvor placeringen af nye vindmøller er til debat, er selvfølgelig en del af virkeligheden, men det ændrer dog ikke ved, at et massivt flertal af befolkningen i Danmark går ind for vindenergi. En undersøgelse udført af Vindmølleindustrien i 2015 viser, at 9 ud af 10 danskere mener, at Danmark også i fremtiden bør udbygge med vindenergi, ligesom de også er af den opfattelse, at Folketinget fortsat bør understøtte udviklingen inden for vindkraft.

Og der er altså ikke tale om, at stemningen kun er positiv blandt den del af befolkningen, som ikke konfronteres med vindmøller til daglig. Tværtimod viser alle undersøgelser, at vindkraft er mest populært blandt folk, der bor tæt på vindmøllerne. Bølgerne i debatter om placeringen af nye vindmøller går som regel kun højt, når der er tale om beboede områder, hvor der i forvejen ikke er mange vindmøller, og man derfor ikke er sikker på, hvilke mulige gener, man rent faktisk kan forvente.

 

Fordele og ulemper ved vindenergi

Vindkraft er en såkaldt CO2-neutral energikilde. En vindmøllepark på 20 møller producerer over 20 år cirka 5.200.000 MWh og sparer sideløbende omgivelserne for 4.500.000 tons CO2. Det er en mængde C02, der svarer til, hvad et skovområde på 160 km2 i optager i samme periode. Fordelen ved vindenergi er med andre ord, at det ikke kun er en vedvarende, men også særdeles klimavenlig, energiform.

Danske vindmøller er bygget til at have en levetid på mindst 20 år, og næsten alle dele kan nedsmeltes og genanvendes, når en vindmølle er udtjent, ligesom en enkelt vindmølle producerer cirka 80 gange mere energi i sin levetid, end der kræves for at fremstille den.

Den store ulempe ved vindkraft er til gengæld, at man selvsagt kun kan høste energi fra vinden, så længe det blæser. Når det er vindstille, producerer vindmøllerne ikke strøm, og derfor bliver man i disse perioder nødt til at hente energi fra andre kilder – enten ved at producere energien selv eller ved at importere den udefra.