Fakta om solenergi

Bæredygtig energi er vedvarende energi – det vil sige energi, som kan høstes fra en uudtømmelig kilde. Netop derfor er solen ikke alene kimen til alt liv på Jorden, den er også en vigtig kilde til bæredygtig energi, da solens energireserver er både enorme og ubegrænsede.

På en god dag skinner solen med en lyseffekt på cirka 1000 watt per kvadratmeter – det er massive mængder energi, som vi dog kun i nogen grad er i stand til at udvinde. Selvom den teknologiske udvikling er nået langt, er der nemlig stadig et godt stykke vej endnu, før vi for alvor kan udnytte solens potentiale som energikilde.

Hvad er solenergi?

Kort fortalt er solenergi den form for energi, som kan udvindes fra solens lys. Det er solens energi, der får planter til at vokse – og sågar vinden til at blæse. Det er energi, som med den rette teknologi også kan omdannes til elektricitet eller varme. Denne teknologi kaldes for solceller, og den er i løbet af relativt få år blevet ganske populær både i Danmark og i udlandet.

Mange eksperter spår, at solcelleenergi vil blive en af de største kilder til grøn strøm i fremtiden. I øjeblikket er solcelleanlæg dog stadig forholdsvis dyre, og der er derfor behov for yderligere udvikling og forskning på området, hvis solcelleenergi skal gøres både billigere og mere tilgængeligt for alle.

Hvordan virker solenergi?

Solenergi fungerer ved, at solceller omdanner solens lys til strøm. Solceller er i sagens natur mest effektive, når solen står højt på himlen, men kan også sagtens producere energi på gråvejrsdage – bare ikke lige så meget. Det er dog ikke kun solen, der påvirker mængden af strøm, et solcelleanlæg kan producere, men for eksempel også anlæggets størrelse. 

Når solceller omdanner solens lys til strøm, sker det ved hjælp af dét, man kalder for den fotoelektriske effekt. Effekten blev første gang opdaget af fysikeren Henri Becquerel i 1839 og dækker over det fænomen, at elektroner udsendes fra en overflade, når denne overflade udsættes for elektromagnetisk stråling med den rette mængde fotonenergi.

Fordele og ulemper ved solenergi

Som ved alle andre former for bæredygtig energi er der både fordele og ulemper ved at udnytte solens energi.

 

Fordele ved solenergi

 

Solcelleenergi er en ren, miljøvenlig og ikke mindst vedvarende energirkilde. Man vurderer, at vores sol har cirka 5 milliarder års levetid tilbage, før den vil slukkes – til den tid vil alt liv på Jorden for længst være borte. Altså er der næppe fare for, at menneskeheden vil løbe tør for solenergi lige foreløbig.

 

Teknologien er i hastig udvikling, og derfor vil der formentlig ske flere landvindinger inden for solenergi i fremtiden.

 

Ulemper ved solenergi

 

Solcelleenergi i dag er en relativt bekostelig form for teknologi. Et solcelleanlæg er for de fleste almindelige mennesker en stor engangsudgift, om end den som regel vil have tjent sig selv ind igen i løbet af 10-15 år.

 

Effektiviteten påvirkes af årstiden. I Danmark har vi cirka 1.800 solskinstimer om året, men også vintre med lange, mørke dage, hvor dagslys ofte er en flygtig størrelse.

Solenergi i Danmark – og i verden

Selvom solenergien er forholdsvis populær herhjemme, udgør den kun en lille del af det samlede danske energiforbrug. I 2018 stod solenergi således for 2,8% af vores energiforbrug, modsat for eksempel vindmøller, der leverede hele 40,7% Ifølge forskere fra DTU vil solenergi i fremtiden dog kunne dække op til 70% af det samlede energiforbrug i Danmark, hvis man sørger for at udnytte samtlige hustage, industritage og marker optimalt.

Ude i resten af verden er solcelleenergi ligeledes en teknologi i udvikling. Især i lande som Kina, Indien, Saudi-Arabien og Mexico er solenergi i kraftigt vækst. Det Internationale Energiagentur (IEA) vurderer, at vi i 2050 vil kunne udvinde over en fjerdedel af verdens elektricitetsforbrug fra solen.