Vi støtter bevaring af Zimbabwes skove

Forbrugerombudsmanden har indført en ny mærkning af klimavenlige elprodukter, hvor produktet mærket med et eller to blade afhængig af, hvor klimavenligt det er. 

Uanset, hvilket af vores elprodukter du vælger, er det mærket med to blade. Det er din sikkerhed for, at den strøm, du køber hos os, kommer fra vedvarende energikilder. Derudover bidrager vi til en reduktion af mængden af CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren svarende til den strøm, du forbruger. Så ikke nok med at dit strømforbrug er CO2-neutralt – du bidrager også positivt til klimaet. Det sker gennem støtte til projektet Kariba REDD+ Forest Protection i Zimbabwe, som du kan læse mere om nederst på siden.

Kariba REDD+ Forest Protection

Vi har valgt at støtte projektet kariba REDD+ Forest Protection i Zimbabwe, som er et af verdens største skovbevaringsprojekter. Projektet tilhører organisationen South Pole (www.southpole.com), som varetager en lang række bæredygtighedsprojekter verden over.

Et hårdt prøvet samfund
Efter årtier med kraftig befolkningsvækst og politisk turbulens begynder befolkningen i Zimbabwe nu også at mærke konsekvenserne af klimaforandringerne. De vanskelige levevilkår har drevet flere af landets fattige befolkningsgrupper til at rydde skovområder for blandt andet at starte landbrug op. Det har haft katastrofale konsekvenser for naturen. Over en tredjedel af landets skove er gået tabt, jorden er eroderet, og dyrelivet hårdt trængt.

Støtte til miljøet, befolkningen og dyrelivet
Kariba projektet arbejder for at hjælpe de lokale med at tilpasse sig klimaforandringerne og samtidig beskytte de tilbageværende skovområder og dyr, hvoraf flere arter er truede. Indsatsen har fokus på uddannelse af lokalbefolkningen og tilførslen af ressourcer, der skal sikre de lokale en bæredygtig levevej. Der investeres i en række aktiviteter, som lægeklinikker, forbedringer af infrastrukturen, renovering af skoler samt etablering af erhverv som biavl, køkkenhaver og økoturisme, der er med til at skabe arbejde til de lokale.

Med Kariba REDD+ Forest Protection projektet hjælper vi ikke kun naturen og miljøet, men også mennesker, som har hårdt brug for en hjælpende hånd.

Bestil strøm og støt projektet

Se videoen om skovbevaringsprojektet Kariba REDD+ Forest Protection

Hvad er oprindelsesgarantier og grøn strøm egentlig?

Der findes kun ét fælles elnet i Danmark. Det betyder, at den strøm, der kommer ud af dine stikkontakter, er en blanding af grøn strøm (der produceres af vedvarende energikilder som fx vindmøller) og ”traditionel” sort strøm (der er produceret på fx kulkraftværker).

Fordi strømmen blandes sammen i det fælles ledningsnet, har det været nødvendigt at oprette det, der hedder oprindelsesgarantier.

Oprindelsesgarantier er certifikater, der udstedes af det statsejede Energinet på den mængde grøn strøm, de vedvarende energikilder har produceret og leveret til det fælles elnet. Det er disse certifikater, vi går ind og køber på dine vegne.

Hvordan fungerer det i praksis?
I praksis fungerer det ved, at dit her og nu-forbrug "låner" blandet strøm af det fælles ledningsnet, hver gang du tænder for en stikkontakt.

Den strøm du forbruger, holder vi regnskab med, og køber den tilsvarende mængde fra danske vindmøller via de omtalte oprindelsesgarantier – dermed er du garanteret, at dit energiforbrug i sidste ende er dækket af 100 % grøn strøm.

Alt det praktiske holder vi styr på – så det er ikke mere besværligt for dig at vælge grøn strøm frem for sort strøm!

Læs evt. mere om oprindelsesgarantier på Energinets hjemmeside