Nødstrøm planter håb for en grønnere fremtid

Sammen med Folkekirkens Nødhjælp har vi udviklet elproduktet Nødstrøm.

Med Nødstrøm får du strøm, der udelukkende er produceret af danske vindmøller. Samtidigt hjælper du dem, der lider særligt meget under klimaforandringerne, nemlig verdens fattigste. Det gør du ved at støtte Folkekirkens Nødhjælp, som er til stede i verdens klimabrændpunkter og redder liv hver dag. Når der er tørke, og høsten slår fejl. Når oversvømmelser og cykloner ødelægger folks hjem. Og når hele samfund bryder sammen, og mennesker drives på flugt.

Ved at investere i etablering af ny skov, opbygning af klima-robuste samfund og katastrofehjælp skaber du sammen med Folkekirkens Nødhjælp og os en bæredygtig udvikling.

To grønne blade til de grønneste elprodukter

Fra efteråret skal elprodukter mærkes med ét eller to grønne blade alt efter, hvor klimavenlige de er. Nødstrøm ligger i kategorien med to blade, da strømmen kommer fra vindmøller samtidig med, at vi bidrager til en reduktion af CO2 i atmosfæren svarende til den strøm, du forbruger. 

Du støtter tre vigtige klimaindsatser

Med Nødstrøm køber du strøm fra danske vindmøller, og du bidrager samtidig til en reduktion af mængden af CO2 i atmosfæren svarende til den strøm, du forbruger. Vælger du Nødstrøm, kan du derfor bruge strøm med særlig god samvittighed, da du støtter Folkekirkens Nødhjælps arbejde med tre centrale klimaindsatser.

Der plantes ny skov i Uganda
De nye skovområder er først og fremmest med til at reducere mængden af drivhusgasser i atmosfæren, hvilket er årsagen til klimaforandringerne. Træerne plantes i Uganda, hvor der er akut brug for nye træer på grund af mange års skovrydning. Førhen øde og områder bliver beplantet og sikrer bedre jordforhold, som giver bønderne en bedre høst og kvæg bedre græsningsmuligheder. Træerne er med til at modvirke jordskred og oversvømmelser, de skaber skygge og binder varme. Samtidig er de en vigtig kilde til mad og naturmedicin, mens de vokser.

Der opbygges klima-robuste samfund
Arbejdet med udviklingen af lokalsamfund sikrer, at verdens fattigste står stærkere i kampen mod klimaforandringerne. Der anlægges eksempelvis diger, dæmninger og opsamlingssøer, der forhindrer oversvømmelser. Broer og bygninger opgradderes, så de bliver mere solide og ikke styrter sammen ved jordskred​. Landbruget effektiviseres, og der introduceres nye klimaresistente fødevarer såsom quinoa og sukkerrør, der kan overleve tørke​. Der investeres i vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer rent drikkevand, når tørke og oversvømmelser rammer, og alternative energikilder som biobriketter og solceller etableres.

Der etableres katastrofehjælp
Når verdens fattigste bliver ramt af klimakatastrofer i form af oversvømmelser, tørke og sult, står Folkekirkens Nødhjælp klar. Katastrofehjælpen redder liv og hjælper ofrene på fode igen, så de kan leve værdige liv og blive i stand til at modstå fremtidige kriser og katastrofer.

Kun ved at investere i alle tre initiativer skaber vi håb og en bæredygtig udvikling for miljøet, klimaet og verdens fattigste.

Læs mere om Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at hjælpe mennesker ramt af klimaforandringer her

Bestil Nødstrøm her

Se videoen om Folkekirkens Nødhjælps arbejde