Natur-Energi Elsikring

Elsikring er en forsikring, som tilbyder tryghed omkring strømregning og -installationer i de tilfælde, hvor strømmen typisk er det sidste, man ønsker at skulle bekymre sig om.

Har du brug for din forsikring, kan du anmelde din skade herunder.

Anmeld skade ved sygdom

Hvis du eller din ægtefælle/samlever bliver sygemeldt, så dækker vi omkostningerne til strøm (incl. relateret el-transport, skatter og afgifter) i op til 6 måneder og med op til kr. 5.000 kr per måned. Find skabelon til skadeanmeldelse her.

Anmeld skade ved arbejdsledighed

Hvis du eller din ægtefælle/samlever bliver arbejdsledig, så dækker vi omkostningerne til strøm (incl. relateret el-transport, skatter og afgifter) i op til 6 måneder og med op til kr. 5.000 per måned. Find skabelon til skadeanmeldelse her.

Anmeld skade ved lynnedslag

Ødelægges elektronisk inventar og installationer af lynnedslag, overspænding eller elektriske fejl, så får du normalt dækket dette af din indboforsikring. Ofte må du dog betale en betydelig selvrisiko. Vi dækker selvrisikoen op til kr. 4.000. Find skabelon til skadeanmeldelse her.

Vilkår

Elsikring dækker din fulde strøm-regning (incl. relateret el-transport, skatter og afgifter) i tilfælde af ledighed eller sygemelding. Samtidig dækker forsikringen den normale selvrisiko ved indboforsikring i tilfælde af skade på elektronisk inventar som følge af lynnedslag, overspænding eller elektriske fejl.

Du får Natur-Energi Elsikring til kun 45 kr/måned.

 

Forsikringsselskab er Gjensidige Forsikring, A. C. Meyers Vænge 9, DK-2450 København SV, cvr.-nr. 33 25 92 47, som er dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge, org.nr. 995 568 217. Natur-Energi A/S, Dusager 22, 8200 Aarhus N er registreret hos Finanstilsynet som accessorisk forsikringsformidler.