ELDEKLARATION – 100 % GRØN STRØM

Alle elleverandører har en eldeklaration, der præcis fortæller dig, hvilke energikilder, der har været brugt til at producere den strøm, du bruger. Den viser dig også, hvordan produktionen påvirker miljøet.

Strøm fra Natur-Energi er produceret 100% på vedvarende energikilder. Leverancen dokumenteres løbende med oprindelsesgarantier, der er et certifikat, som dokumenterer og garanterer den anvendte metode til produktion af energi og udstedes af Energinet, der er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Garantierne følger den eldeklaration, der er udarbejdet af Dansk Energi, Energinet, Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd, Energistyrelsen og Forbrugerrådet.

Hvilken strøm får du i stikkontakten?
Der findes kun ét ledningsnet, og derfor kommer al strøm til de enkelte husstande gennem det samme system. Det vil sige, at al strøm bliver blandet sammen, og at alle elkunder får en blanding af klimavenlig strøm og kulstrøm.

Når du vælger grøn strøm fra Natur-Energi, sikrer du til gengæld, at den mængde strøm, du køber, bliver købt fra vedvarende energikilder. Alt vores strøm er certificeret vindenergi. Du er altså med til at øge efterspørgslen på vedvarende energi og sender samtidig et klart signal til politikere og aktørerne i branchen, at du støtter indsatsen for en 100 % grøn energiforsyning i Danmark.

 

ELDEKLARATION OG ENERGISAMMENSÆTNING

 

Miljødeklarationer: Sådan er en dansk kWh produceret

Energinet er ansvarlig for elnettet i Danmark, og de viser i deres miljødeklaration, hvor strømmen i Danmark kommer fra. Miljødeklarationen kombinerer informationerne fra den generelle og de individuelle deklarationer for at vise, hvad der rent faktisk kommer ud af stikkontakterne.

Oplysningerne samles i en miljødeklaration, hvor man kan se, hvordan en dansk kWh er produceret, og hvor strømmen i gennemsnit over et helt år kommer fra. I miljødeklarationen kan der for eksempel stå, at 70% af strømmen i Danmark et år kom fra kul, olie og atomkraft, og at de resterende 30% kom fra vedvarende energikilder.

Beregningerne er baseret på den danske produktion og det danske forbrug sammen med den import og eksport, der sker i løbet af året.

Se miljødeklarationen fra Energinet

Individuel eldeklaration - Energikilder og miljøpåvirkninger fra produkter med Klima el

Den individuelle eldeklaration er relevant for dig, der har en grøn elaftale. Deklarationen viser, hvilke energikilder strømmen kommer fra, og hvordan det påvirker miljøet.

Se den Individuelle eldeklaration fra Natur-Energi