Skal du flytte til en ny adresse?

Husk at få Natur-Energi med
Du kan sagtens få din grønne elaftale med dig, når du flytter. Du kan tilmelde din nye adresse ved at kontakte vores kundeservice enten via telefon 7027 7780 eller via mail her.

Hvis du skifter elselskab
Ønsker du at skifte til et andet elselskab end Natur-Energi, skal du ikke melde flytning til os. Kontakt i stedet dit nye elselskab, der enten vil sørge for skiftet eller bede dig opsige aftalen hos os. 

Meld flytning på vegne af andre
Skal du som privat person melde flytning eller foretage ændringer på vegne af en kunde hos Natur-Energi, skal du have en fuldmagt fra kunden. Du kan finde en formular til formålet her. Når fuldmagten er underskrevet, skal du henvende dig til os, så vi kan hjælpe dig med at registrere de ønskede ændringer.

Kontakt os for at melde flytning

Sådan gør du, når du flytter UD

Du skal give os besked om, at du flytter ud, senest 3 hverdage, før du flytter.

Vær opmærksom på, at du hæfter for elforbruget på din gamle adresse, indtil vi har fået besked om din flytning. Husk derfor at melde flytning i tide. På den måde sikrer du, at du kun betaler for dit eget forbrug.

Vi modtager automatisk aflæsningen af din elmåler fra Netselskabet, og du behøver derfor ikke selv at aflæse din elmåler. Ud fra aflæsningen laver vi din slutopgørelse, som vi efterfølgende sender til dig. Hvis du har penge til gode, kan du læse mere om at få udbetalt tilgodehavende her

 

Sådan gør du, når du flytter IND

Du kan give besked om flyttedatoen senest 2 hverdage efter, du er flyttet. Måleren aflæses automatisk af netselskabet, så du behøver ikke foretage aflæsningen.