Om projektet i Honduras

Det kræver en indsats på flere planer at bevare regnskoven. Her kan du læse om, hvad regnskovsbevarelse handler om.

Fældningen af skove truer i dag hele verdens klima.

Træerne og planterne i skoven indeholder enorme mængder CO2. Når skovene bliver fældet, brændt ned eller omdannet til landbrugsjord, udleder det meget store mængder CO2. Faktisk så udleder skovfældning i dag mere CO2 end alle verdens biler, lastbiler og fly til sammen.

Træer udleder dog også CO2, når de rådner. Derfor er det en god ide at fælde de gamle træer og bruge dem til træprodukter, inden de dør. På den måde bindes CO2’en i eksempelvis havemøbler, bordplader eller andre almindelige træprodukter.

Hvis skovgrupperne skal kunne se fordelen i at bevare skovene på lang sigt, er det vigtigt, at de får en fair indtjening fra deres tømmer.

I dag havner meget lidt af den endelig pris på møbler og andre træprodukter hos de mennesker, der arbejder i og med skoven. Projektet, du støtter via Elskov, hjælper skovgrupperne med at etablere et mobilt savværk i lokalområdet, så de bliver i stand til at bearbejde træet selv og levere direkte til lokale snedkerværksteder. Samtidig får de rådgivning og kontakter, så de blive dygtigere til at skabe en bæredygtig forretning ud af deres arbejde.

 

 

Kan man bevare en skov ved at fælde træer? Det lyder måske underligt, men gennem mange års arbejde med regnskovsbeskyttelse er erfaringen, at det er den mest langsigtede løsning.

Bæredygtig skovforvaltning handler om at sikre, at der ikke bliver fældet flere træer, end regnskoven selv kan nå at reproducere. Med andre ord vokser skoven med det samme areal, som skovgrupperne fælder hvert år.

Formålet er at sikre, at de fattige mennesker, som bor i og omkring regnskoven, får en regulær indtjening fra skoven og derfor kan se en grund til at være med til at bevare den.

Tidligere forsøgte man uden held ”at hegne” skoven ind. Nu kan du være med til at sikre, at de mennesker, der lever af og med regnskoven, også arbejder på at bevare den.

Hvis skovrydningen i Honduras skal bremses, er det nødvendigt, at flere kender til fordelene ved bæredygtig skovforvaltning.

Således arbejder Verdens Skove målrettet på at udbrede bæredygtig skovforvaltning – eksempelvis i forhold til staten – så tilgangen også kan komme skove og fattige mennesker til gode andre steder i landet.

Verdens Skove har sammen med lokale samarbejdspartnere støttet nedsættelsen af en national FSC-arbejdsgruppe i Honduras og brugt de gode erfaringer til at få bæredygtig skovforvaltning ind i den nye skovlov

 

FSC-mærket er en garanti for træ, du kan købe med god samvittighed.

I en FSC-certificeret skov fældes der ikke mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at dyre- og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

En certificering er en mærkningsordning, ligesom Ø-mærket herhjemme, der stiller en række krav til den måde, skoven bliver forvaltet på. Certificeringen stiller krav til skovbrugerne og producenterne, men det også din garanti som forbruger, for at du ikke er med til regnskovsfældning, når du køber f.eks. havemøbler eller bordplader i tropisk træ.

Når du køber Elskov, hjælper du skovgrupperne med at blive FSC-certificeret og forstå, hvilke krav de skal leve op til, og hvordan mærkningsordningen kan hjælpe dem med at afsætte deres træprodukter. Derudover bliver skovgrupperne kontrolleret for at sikre, at skovdyrkningen ikke skader regnskoven.

Verdens Skove arbejder med at udbrede og forbedre FSC-ordningen, der er den bedste mærkningsordning, vi har i dag.

Tømmerhugst og forarbejdning af træ er traditionelt mandsdominerede fag – ikke alene i Honduras, men verden over. Alligevel spiller kvinderne en vigtig rolle i skovgruppernes arbejde.

Ofte er kvinderne mere disciplinerede og vant til at planlægge længere ud i fremtiden ud fra en husholdningsøkonomi. Projektet, du støtter via Elskov, er også med til at sikre kvinderne nogle alternative indtægter gennem støtte til skovlandbrugene samt produktion af grøntsager og frugt tæt på hjemmet.

 

Hvis man flyver hen over det nordøstlige Honduras, er det meget tydeligt, at der, hvor der er aktive skovgrupper med brugsret til skoven.

Der, hvor der ikke er skovgrupper med brugsret over skoven, er skoven oftest helt forsvundet til fordel for landbrug. Modsat ser det ud i områder med skovgrupper hvor der er fortsat skovdække. En skovgruppe består af omkring 12 mennesker fra en landsby, der går sammen om at forvalte et stykke regnskov. Det er typisk nogle af de fattigste i et landområde, der lever for mindre end én dollar om dagen. Projektet, som du kan støtte via Elskov, hjælper dem med at få brugsret til et stykke skov og lave en hugstplan for, hvordan skoven kan dyrkes på en bæredygtig måde, så de både bevarer regnskoven og deres indtægtskilde. Herefter er gruppen også ansvarlig for at beskytte regnskoven.