I samarbejde med den danske miljøorganisation, Verdens Skove, der arbejder for at bevare og bruge alle verdens skove på en bæredygtig måde, har Natur-Energi udviklet produktet Elskov. Når du skifter til Elskov donerer du 1,5 øre for hver kilowatt-time, du bruger. Pengene går til skovprojekter i Honduras og med at hjælpe lokalbefolkningen til at drive regnskoven bæredygtigt og forsvarligt.

Elskov elpris

DK1 (inkl. moms) DK2 (inkl. moms)
42,60 kr. 42,94 kr.

Den viste kWh-pris er den seneste kendte måneds-pris og er ekskl. distribution og energiafgifter, som dit lokale netselskab står for. I tillæg opkræves et engros-gebyr på 1,38 øre/kWh til dækning af omkostninger og risiko overtaget fra netselskab ifm. indførelse af engros-model, hvorefter afregning for distribution og energiafgifter opkræves sammen med forbrug af el af Natur Energi

Læs mere på www.elskoven.dk