Guide til elregningen

Nedenfor finder du et eksempel på en elregning, hvor de enkelte dele af en typisk elregning er forklaret.

Din elregning finder du på Min Side.

Vær opmærksom på, at vi som dit elselskab opkræver betaling for alt det, der hænger sammen med køb og levering af strøm til dig. Derfor opkræver vi også betaling på vegne af staten og dit netselskab, som er dem, der ejer ledningsnettet og elmålerne i dit område. Det hele er samlet på din elregning. 

EKSEMPEL

SIDE 1 - OVERBLIK

 

Forudbetaling

Her kan I se, hvor meget I skal betale forud for næste periode. Beløbet er baseret på, hvor meget strøm, vi forventer, at I kommer til at bruge og den forventede pris. Beløbet er inkl. abonnementer og faste gebyrer.

Opgørelse

Her er jeres opgørelse for den anførte periode. I kan se, hvor meget strøm vi forventede, I ville bruge, hvor meget strøm I faktisk har brugt, og om I har betalt for meget eller for lidt. Beløbene er inkl. abonnementer og faste gebyrer.

Øvrige poster

Eventuelle opgørelser eller ekstra gebyrer, som ikke er relateret til ovenstående perioder, vil fremgå her. Det kan være en flytteopgørelse, et rykkergebyr eller lignende.

Moms

I denne linje kan I se, hvor meget moms I skal betale. 

Beløb til betaling

I denne linje kan I se det beløb, som I skal betale.

Betalingsmetode

Her finder I information om, hvornår betalingen senest skal ske, og hvilken betalingsmetode I er tilmeldt.

 

 

SIDE 2 OG 3 - DETALJERET ELREGNING

 

Forudbetaling for næste periode

Her kan I se, hvilke poster I skal betale til os, netselskabet og staten for næste periode.

Forudbetaling til Natur-Energi

Her kan I se, hvilke poster I skal betale til os for næste periode. Posterne vil variere alt efter, hvordan prisen på jeres elprodukt er sammensat, men de vil typisk inkludere prisen for strømmen, et abonnement og et betalingsgebyr.

Engros-gebyret dækker engrosomkostning til dækning af debitortab på elkunder.

Har I en elaftale med en variabel pris, vil den angivne kWh-pris på jeres regning være et gennemsnit af timepriserne for perioden. Har I en elaftale med en fast kWh-pris, vil kWh-prisen være den gældende pris.

Forudbetaling til netselskabet

Her kan I se de beløb, I skal betale for netselskabets ydelser for den anførte periode.

Posterne i denne sektion vil variere alt efter, hvilket netselskab I har, men vil typisk inkludere:

- Nettarif: Dækker drift, vedligeholdelse og udbygning af det elnet, der transporterer strømmen frem til jeres virksomhed

- Abonnement: Dækker omkostninger til at måle og aflæse jeres elforbrug

Jeres netselskab er bestemt af, hvor virksomheden geografisk er placeret, og vil være det samme lige meget, hvilket elselskab I køber strøm igennem.

Forudbetaling til staten

Her ser I de afgifter og tariffer, I skal betale for statens ydelser for næste periode.

De omfatter blandt andet:

- Elafgift: En afgift til staten, som er politisk vedtaget ved lov

- Balancetarif for forbrug: Dækker blandt andet Energinets omkostninger til håndtering af udbud og efterspørgsel på strøm i elnettet

- Systemtarif: Dækker omkostningerne til forsyningssikkerheden, så I kan være sikre på, at der altid er strøm i det Danske elnet

- Transmissions nettarif: Dækker omkostningerne til at drifte og vedligeholde elnettet i Danmark og forbindelserne til udlandet

Disse poster vil være de samme lige meget, hvilket elselskab I køber jeres strøm igennem.

Samlet pris

Her fremgår den samlede pris for den næste periode. Det er dette beløb, du også kan se på side 1 under næste periode.

Opgørelse for tidligere periode

Denne sektion indeholder de samme elementer som den ovenstående, men her kan I se fordelingen af poster for den anførte tidligere periode.

Elafgift

I boksen her kan I se elafgiften for den anførte periode. Dette overblik kan bruges til indberetning til SKAT, hvis I er berettiget til godtgørelse for afgifter.