ELDEKLARATION – 100 % GRØN STRØM

Alle elleverandører har en eldeklaration, der præcis fortæller dig, hvilke energikilder, der har været brugt til at producere den strøm, du bruger. Den viser dig også, hvordan produktionen påvirker miljøet.

Strøm fra Natur-Energi er produceret 100 % på vedvarende energikilder. Leverancen dokumenteres løbende med oprindelsesgarantier, der er et certifikat, som dokumenterer og garanterer den anvendte metode til produktion af energi og udstedes af Energinet, der er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Garantierne følger den eldeklaration, der er udarbejdet af Dansk Energi, Energinet, Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd, Energistyrelsen og Forbrugerrådet.

Individuel deklaration 2019

Strømmen fra Natur-Energi bliver udelukkende produceret på vindmøller. Produktion fra vedvarende energikilder – vind, vand, sol, biogas, biomasse og den bionedbrydelige andel af affald – er kendetegnet ved, at den ikke medfører CO2-udslip.

Når man producerer strøm ved brug af biogas, biomasse, affald og fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas, medfører det et CO2-udslip – drivhusgasser og forurenende gasser.

Hvilken strøm får du i stikkontakten?
Der findes kun ét ledningsnet, og derfor kommer al strøm til de enkelte husstande gennem det samme system. Det vil sige, at al strøm bliver blandet sammen, og at alle elkunder får en blanding af klimavenlig strøm og kulstrøm.

Når du vælger grøn strøm fra Natur-Energi, sikrer du til gengæld, at den mængde strøm, du køber, bliver købt fra vedvarende energikilder. Alt vores strøm er certificeret vindenergi. Du er altså med til at øge efterspørgslen på vedvarende energi og sender samtidig et klart signal til politikere og aktørerne i branchen, at du støtter indsatsen for en 100 % grøn energiforsyning i Danmark.